עשה ולא תעשה בפרנסה

בלי להסתנוור מכסף, הנה ה”עשה” ו”לא תעשה” בדרך לפרנסה הטובה עם הטיפים של רבי נחמן מברסלב!

ישנן מצוות מרובות – מצוות “עשה” ומצוות “לא תעשה” הכרוכות במאמצים להתפרנס. ייתכן שהרשימה היא ארוכה מאוד אבל הנה אחדות מהן, יחד עם הערותיו של רבי נחמן מברסלב בנדון.

לא לדאוג – “הדאגה והטרדה בהכנסותיו של האדם” כותב רבי נחמן, “מתישים את כוחו” (ספר המידות ממון א, ס). במקום לתרום לשלוות נפשו, כל הדאגות וכאבי הראש שהוא נושא עמו רק מתישים את הכוח שלו. במקום שהיכולת שלך להתפרנס תשתפר, הדאגות שלך רק מצמצמות אותה. עדיף לנהוג אחרת: להיות תמיד בשמחה, כמו שלימד רבי נחמן: “מי ששמח תמיד – על ידי זה הוא מצליח!” (ספר המידות ב, א).

לציית לחוק – צריך להיזהר ולהקפיד לדבוק בכל דיני התורה כששוקעים בעסקים. אך מה בדבר החוק האזרחי? מה דינו של “דינא דמלכותא”?

רבי נחמן התנגד נמרצות להפרת החוקים הללו. הוא נהג לומר לאנשים שהתייעצו איתו: היה איתן באמונתך שהקב”ה יהיה בעזרך, ובשום אופן אל לך להפר לא את דיני התורה ולא את דיני חוקי המדינה. התנהגות מעין זו נראית אולי במקרים מסוימים כדאית, אבל היתרונות שצומחים ממנה קצרי-מועד מאוד (שיח שרפי קודש א-קלה). בטווח הארוך, רק אם תיצמד לחוק – תצליח!

אל תפסיד את כספך – רבי נחמן הזהיר אותנו מאוד למשור על הכסף שלנו ולדאוג לשלום רכושנו. הוא נהג לומר: אדם גוזל זמן מלימוד התורה ומתפילה ונאבק להרוויח מעט כסף, ואחרי כל זה לא שומר עליו?! כסף ישר צריך לשמור – ממש כבבת עיניך.

אולי גם זה יעניין אתכם:

פרנסה – מהרגליים או משמים?

פרנסה נאמנה

פרנסה באמצע הדרך

רבי נחמן לא גילה סימני השתתפות בצערם של אנשים שהתרשלו בכספם שאבד להם, הוא אף הוכיח וביזה אותם על הזלזול בכספם שהושקע בו כל כך הרבה ביטול תורה ותפילה (שיחות הר”ן רפא). כמובן שהוא הדין גם להוצאת כספים או להשקעתם שלא בחכמה.

וכך מגלה לנו רבי נחמן: מקורו של הכסף הוא מאותו מקום שממנו באה הנפש. הוא ה”חומה” של האדם, הגנתו. עליו להחזיק חומה זו שלמה. אולם, יש מידה מסוימת המולדת באדם ושצומחת איתו, והיא הורסת את חומת הממון. מידה זו היא חימה – כעס. על האדם להשתלט על החימה הזו ולמנוע ממנה להרוס את החומה שלו.

ולא רק, אם הוא מוצא את עצמו פתאום כשהוא כועס על משהו, עליו להבין שהוא עומד לקבל ברכה לעושר. המצב שמכעיס אותו הוא לא אחר מאשר מבחן. עליו להכפיל את מאמציו לשלוט בכעס שלו, ואז יושפע לו שפע של עושר מלמעלה (ליקוטי מוהר”ן סח). לכן, אחד הפתרונות הטובים ביותר לשמירת כספו של האדם הוא להיות בשליטה על הכעס. כך אדם יכול להגן על מה שכבר יש לו, וגם יכול לצפות לתוספת ברכה.

רבי נחמן התנגד נמרצות להפרת חוקי המדינה. הוא נהג לומר לאנשים שהתייעצו איתו: היה איתן באמונתך שהקב”ה יהיה בעזרך, ובשום אופן אל לך להפר לא את דיני התורה ולא את דיני חוקי המדינה!

אמונה – מעל לכל, האמן! הגדל את האמונה בבורא עולם שתקבל כל מה שאתה צריך לקבל. “העסקים שורשם מהאמונה” (ליקוטי מוהר”ן לה, ז). בעולם המודרני התחרותי ומלא הלחצים, אדם שחוזר הביתה בסוף יום העבודה כשהאמונה שלו שלמה הוא תופעה נדירה ביותר. אדם שזוכר את בוראו באמצע יום העסקים, ממש בעיצומו, הוא חידוש גדול ביותר. ואם ינהג כך, בוודאי הצלחתו בעסקים תהיה רבה מאוד.

חכמינו ז”ל מגלים לנו שבראש השנה הקב”ה גוזר את כל מה שאדם ירוויח במשך כל השנה (מסכת ביצה טז, ע”א). ומתי מחלקים לכל אחד את מה שנגזר עליו? בליל שמיני עצרת, בשעה שמתפללים בתפילת ערבית את תפילת “אמת ואמונה” (שיח שרפי קודש א-נה). שום עבודה נוספת, שום שעות נוספות, לא ישנו את הסכום שהוקצב לו. אם אתה סבור שאתה יכול להרוויח עוד ועל ידי שתעבוד שעות נוספות, טעות בידך.

התלמוד מלמד אותנו גם, שבדיוק כפי שהכנסותיו של אדם נקבעות בראש השנה, גם הפסדיו נגזרים בזמן זה. אם יזכה, הכסף שהוא מעשר יהיה מהכנסותיו “הפסדים” אלה (ולא – ייגרעו הפסדיו הישר מהכנסתו) (בבא בתרא י, ע”א). לכן, כמה טוב להאמין ולהשקיע את ה”פנאי” שלך בתפילה בלימוד התורה – כשהרווחים שלך מזה מובטחים מראש, ולא להתאמץ בעבודות מיותרות בתקווה לרווחים מפוקפקים…

מצד שני, בכוחה של התפילה לבטל גזירה! (על פי ראש השנה יז, ע”ב). אם ברצונך להגדיל את ההכנסות שלך ביושר, השקע זמן בתפילה, קרא תהילים ודבר עם בורא עולם בהתבודדות (התפילה האישית). אמור לו שאתה זקוק לכסף רב יותר (לא למנהל הבנק!), הסבר לו מדוע. התחנן לפניו. לתפילה הממושכת שלך יש את הכוח לשנות את כל גזירת העוני ולשפר את גורלך.

רוצים להגדיל את התקציב תתפללו לתפילה יש כוח אדיר לבטל גזירות

רוצים להגדיל את התקציב? תתפללו! לתפילה יש כוח אדיר לבטל גזירות!

כוחה של התורה – גם לתלמוד תורה יש כוח להביא לידי עושר (שבת סג, ע”א).

רבי נחמן סיפר על שני חברים מילדות שלמדו יחד. אחרי שנשאו נשים והקימו עסקים משלהם, האחד הצליח בעוד חברו סבל חרפת רעב. הצלחתו של מי שהיה לפנים חברו הטרידה במיוחד את העני, במיוחד בגלל שראה את חברו חוטא חטא חמור. ‘מדוע הוא ראוי להצליח? בעצמי ראיתי אותו חוטא!’… הוא הוטרד מזה כל הזמן ורטן על מה שנראה לו מידת אי-הצדק של הקב”ה חלילה.

לבסוף, זכה למענה בחלום. “מיום הקמת עסקיכם, קבע חברך בעקביות עיתים לתורה. הוא לקח על עצמו ללמוד כמות מסוימת כל יום. הוא עומד בלוח זמנים זה בכל תנאי. אולם, אתה לא עוסק בתורה. לכן, ראוי חברך לעושרו למרות חטאו החמור, שהרי אף על פי שבכוחו של החטא לכבות מצווה, הוא לא יכול לכבות את התורה (ראו מסכת סוטה כא, ע”א).

על כך הוסיף רבי נחמן, שמהאותיות הראשונות של המילים: ואין עבירה מכבה תורה – מורכבת המילה מעות – כסף (ליקוטי מוהר”ן רד, שיחות הר”ן קלז). לכן, אפשר להסיק שלא רק שאין תלמוד תורה עקבי וחרוץ גורע מההכנסות של האדם, הוא בעצם מוסיף עליהן ומספק ביטחון להכנסות אלה (מתן צדקה מספק את ההגנה הטובה ביותר והביטוח הטוב ביותר לעסקיו של האדם).

השקיעו בעסקים, למדו מקצוע, עבדו כדי להתפרנס בקביעות. אבל אל תשכחו שזמנו של האדם בעולם הזה מוגבל. צריך לעבוד הרבה ולא רק לספק את צרכינו הגשמיים והחומריים.

חכמינו ז”ל אומרים, חרף ממדיו הענקיים של העולם, אינו אלא חלק השלושת אלפים ומאתיים מהתורה (עירובין כא, ע”א). כלומר, התורה גדולה פי כמה וכמה מכל כדור הארץ!

ושואל רבי נחמן: אם התורה כה גדולה, מדוע אנשים לא מבחינים בה? ומשיב: תארו לעצמכם הר גדול הניצב לנגד עיניכם, יהיה גדול כמו שיהיה, אם רק תניחו מטבע קטן לפני העיניים האם תוכלו לראות את ההר? (ליקוטי מוהר”ן קלג).

המסר ברור – אל תיתנו לעצמכם להסתנוור על ידי המטבעות של הפרנסה!

(המאמר מבוסס על דברי המחבר בספרו לעבור את הגשר הצר).

לאמונה ולכוח התפילה שלנו יש כוח עצום עם השפעה אדירה על החיים שלנו, בואו להכיר את הכוח הזה מקרוב ולדעת איך להשתמש בו בכל מצב – בקישור הזה!