תורת ההקדמות – אל תוותרו על ההקדמה!

למה אנשים מדלגים על ההקדמה? כי הם חושבים שזה יחסוך להם זמן. אל תוותרו על ההקדמה, יש בה תוכן אדיר להמשך הספר!…

“הקדמה” – האם המושג הזה המופיע ברוב ספרי הקודש מעורר בכם רתיעה או משיכה? הרי ידוע שישנם אנשים המדלגים באופן קבוע על ההקדמה, ולמרות שנראה כאילו הם מרוויחים זמן כאשר הם מגיעים ישר לעניין, אך באמת, על פי רוב הם יצאו שכרם בהפסדם, כי ברגע שייגשו בישוב הדעת ללמוד באיזה ספר חשוב באופן קבוע, אזי יועיל להם מאוד להתעכב וללמוד את ההקדמה, כי באמת יש להקדמה של רוב הספרים הקדושים חשיבות עליונה – ללמד את הלומד בו מה כוונת המחבר בחיבורו ומה הן דרכי הלימוד בספר, וכיצד סודר הספר ואיך ללכת בנתיבותיו וכן הלאה.

ולעניינו, כאשר אנו ניגשים ללמוד בספרי רבי נחמן מברסלב כדאי ואף הכרחי ללמוד את ההקדמות.

אולי גם זה יעניין אתכם:

לדייק במה שרבי נחמן אמר

שתיקה – להבין את מה שמעבר למילים

להחזיק את המקל בשני הקצוות

לעבור את הגשר הצר

עולם הפוך ראיתי

משיבת נפש – להיות בן אדם חדש

ברסלב – העידן החדש

רק האמת מנצחת!

ניגע קצת בחשיבות ההקדמות של הליקוטי מוהר”ן וספר ליקוטי הלכות, שכתב מורנו רבי נתן מברסלב ז”ל, שבהם ישנם יסודות שאי אפשר בלעדיהם, ממש הדרכה מבוארת על תוכן הספר והדרך הלימוד בו ועל מה צריך לשים לב וממה להיזהר וכן הלאה. כל מילה חשובה שם מאוד, עד כדי כך שמובן מהקדמת הספר ביאור הליקוטים, שהדבר שהוביל את רבי אברהם בן רבי נחמן ז”ל למציאת דרכי העיון האמיתיות בספר ליקוטי מוהר”ן, הן כמה מילים בסוף ההקדמה של הספר “ליקוטי הלכות”, שם אומר רבי נתן שהדרושים של הליקוטי הלכות הם בעצם ביאור ופירוש על מאמרי רבינו קדוש, וזה עורר את רבי אברהם בן רבי נחמן ז”ל להתבונן ולחפש את הפירוש והביאור המדובר, וכך הבחין בדרכי העיון של רבי נתן וזכה לברר לנו משם את הח”י כללים. נמצא, שכל השגתו בדרכי הלימוד בגלל שלמד ועיין בהקדמת רבי נתן מברסלב.

לכל ספר יש התחלה אמצע וסוף… והקדמה! החלק החשוב, המפתח שמסייע לנו להבין את התוכן הנפלא של הספר. אל תדלגו עליה!

וזה בולט מאוד למי שלומד בהקדמת הספר ליקוטי הלכות, שרבי נתן ממש מלמד אותנו איך ללמוד את דרושיו וחידושיו העמוקים, כגון שמזהיר את הלומד לא לחשוש מפני אורך הדרושים אלא ללמוד מעט מעט וללכת להלן עד “שיבואו על מקומם בשלום”. וכן מדגיש את החשיבות להביט היטב בעומק העניינים ולחזור כל פעם לאחור לקשר הדברים היטב, ועל ידי זה נבין שלא זו בלבד שלא האריך יתר על המידה אלא אף קיצר מאוד לגודל העמקות של כל דרוש, וכן כשכותב שם שהרבי בעצמו אמר על חידושיו (של רבי נתן) ש”אין מי שיבינם היטב מחמת שצריכין לזכור היטב מאוד את דברי תורתו הקדושה ולהיות בקי היטב בכל חדריו ופרטיו ודקדוקיו” וכו’ – נמצא, בלא ההקדמה של רבי נתן אנחנו לא יודעים כלל איך ללמוד את ספרו ליקוטי הלכות.

כמובן שהדבר בולט מאוד בהקדמתו לליקוטי מוהר”ן, שם מבאר בפירוש את דרכי הלימוד בספר ומשם קיבלנו את היסוד העיקרי של הלימוד בו שהוא – לחזור בכל פעם לאחור ולקשר העניינים זה בזה ולהבין הפירוש מיניה וביה, אלא שהדגשתי יותר את ההקדמה לליקוטי הלכות מכיוון שנראה בעיניי שאצל רוב העולם ההקדמה לליקוטי מוהר”ן נלמדת לפחות פעם אחת בחיים, וכמובן שיש להמשיך וללמוד בה שוב ושוב בדקדוק רב, כמו כל מאמר ושיחה אחרת, כי כל דיבור ושיחה של הרב והתלמיד צריכים לימוד, כל שכן במה שנוגע לדרכי הלימוד עצמן בעיקר השארתו של הצדיק האמת, הספר שהוא ה”אתחלתא דגאולה” (ההתחלה של הגאולה) האמתית, שהוא בעצמו לדברי רבינו כולו הקדמות, ללמדנו שההקדמות הן היסודות שעליהן נבנים כל הבניינים הנפלאים שהצדיק בונה.

בהצלחה!