דף הבית יהדותהשקפה וחכמה יהודית הפשטות שבכוח הבחירה