איך מגיעים לשמים? – פרשת השבוע נח

איך מגיעים לשמים? – פרשת השבוע נח

איך מגיעים לשמים? האפשרות הכי טובה היא עם האמונה הטהורה בבורא עולם. השנייה? לא מומלץ לנסות אותה בבית, תראו מה קרה לדור הפלגה!

פרשת השבוע היא פרשת נח. התורה מספרת על המבול, צונאמי אדיר ששטף את היקום כולו והביא לאובדן האנושות כולה, למעט נח ואשתו ובניו ונשותיהם. היקום כולו הוכחד בעקבות מעשים רעים והשחתה מוחלטת של המוסר האנושי, כפי שהארכנו במאמרנו על סיפור המבול. בהמשך הפרשה התורה מספרת שכאשר המבול הסתיים ובני נח יצאו מהתיבה וילדו, שוב התרבו בני אדם בעולם עד שקם דור שנקרא ‘דור הפלגה’. התורה מתארת את מעשיהם: “ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים… ויאמרו הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמים ונעשה לנו שם פן נפוץ על פי כל הארץ” (בראשית יא א;ה).

האנושות, צאצאיהם של אלו ששרדו את המבול, הידרדרה לשפל חדש. הם התאגדו והקימו מועצה מיוחדת שתקדש מלחמה בהשם. מה הייתה האג’נדה שלהם? רש”י על פי המדרש מציע כמה אפשרויות: “באו בעצה אחת ואמרו, לא כל הימנו שיבור (=שיבחר) לו את העליונים, נעלה לרקיע ונעשה עמו מלחמה. דבר אחר, על יחידו של עולם. דבר אחר, ‘ודברים אחדים’ (ס”א דברים חדים) אמרו; אחת לאלף ותרנ”ו שנים הרקיע מתמוטט, כשם שעשה בימי המבול, בואו ונעשה לו סמוכות” (רש”י).

אז מה הם היו משוגעים? טיפשים גמורים? בואו נחשוב לרגע: אם הם מאמינים בבורא, אז מה שייך לבנות מגדל ולהילחם עמו? אם הם לא מאמינים, אז מה השטות הזאת לבנות מגדל ולהילחם עמו? עלינו להבין מה הייתה תוכניתם.

אולי גם זה יעניין אתכם:

התיבה והנקודה הטובה – פרשת נח

להתחיל מחדש – פרשת בראשית

גלו את האוצרות שלכם – פרשת עקב

האמונה החשובה ביותר היא האמונה בחידוש העולם. האמונה שהשם ברא את העולם יש מאין והוא מחדש את העולם בכל עת, כמו שאנו אומרים (בתפילה בברכת ‘יוצר המאורות’): “המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית”. זו האמונה הבסיסית שהבורא שברא את העולם, הוא מנהיג ומשגיח על העולם גם עתה והוא כל יכול. כל עוד אדם לא מאמין בכך לא משנה כמה האדם מאמין בהשם, האמונה שלו לוקה בחסר.

נסביר את הדברים בדוגמה פשוטה: אתה עובד במפעל שהקים מישהו מסוים. זכותו לקבוע את העובדות ומה תעשה במפעל שלו. מישהו לוחש לך, תדע לך שהבוס עזב את המפעל ועבר למדינה אחרת וניתק כל קשר למפעל. המפעל ממש לא מעניין אותו יותר. הוא נמצא במדינה אחרת והתחתן שם עם אישה והוא וויתר לחלוטין על המפעל שלו וזה לא מעניין אותו יותר. נניח שאתה יודע בוודאות שהדברים נכונים ושהוא לא מתכנן יותר לחזור לעולם, האם יש לך איזשהו פחד ממנו, איזושהי התחייבות כלפיו? הרי באותו רגע שאתה יודע את הדברים אתה עושה מה שבא לך, בא מתי שאתה רוצה ועושה מה שאתה רוצה. אין בעל הבית. למרות שהיה בעל הבית, אם כרגע אין בעל הבית זה כאילו אין בכלל בעל הבית. בדומה לכך, אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם והוא ממשיך להשגיח על העולם בכל רגע, לא כמו אותם אווילים שחושבים שהבורא ברא את העולם ועזב את העולם והפסיק להשגיח על הנעשה בעולם.

בואו נחשוב לרגע: אם הם מאמינים בבורא, אז מה שייך לבנות מגדל ולהילחם עמו? אם הם לא מאמינים, אז מה השטות הזאת לבנות מגדל ולהילחם עמו?

כשאנו מתכנסים לבית הכנסת לתפילה ולישיבות ללמוד תורה, המטרה היא להגדיל את האמונה הבסיסית הזאת. אולם, לעומת בתי הכנסת והישיבות שלנו, יש התכנסות ל’בתי כנסת’ ו’ישיבות’ של דעות נפסדות וכפירה באמונה זו. זאת הייתה כוונתם של ‘דור הפלגה’ בבניית העיר והמגדל. לתכנית הבנייה של העיר והמגדל שהם תכננו הייתה משמעות שחרגה מעבר לבניה הפיזית. הכוונה המוצהרת שלהם הייתה לבנות עיר שלמה של בניינים ומגדלים של דעות הסותרות את האמונה בקדוש ברוך הוא, שהפסגה של המבנה הזה תגיע עד השמים, כלומר עד לבורא עולם וכביכול להתכחש אליו.

זו הכוונה בדברי רש”י: “ודברים חדים אמרו”, הרעיונות שלהם לבנות ‘סמוכות’ (‘תומכים’) לרקיע, היו מבוססים על כפירה בחידוש העולם, שהעולם מתנהג בהשגחה של הבורא. שני הפירושים ברש”י מכוונים למשמעות אחת.

אל תבנו על מגדלים, האמונה היא המגדל הכי טוב להגיע איתו לשמים

אל תבנו על מגדלים, האמונה היא המגדל הכי טוב להגיע איתו לשמים!

בתמונה, מגדל בבל – החלום המגלומני שהתנפץ לרסיסים

המלחמה שלהם בבורא הייתה על ידי תיאוריה שהם פיתחו, שישנה תופעת טבע שאחת לאלף ותרנ”ו (1656) שנים הרקיע מתמוטט. זו טעות מוחלטת. זאת הייתה החלטה של הבורא לאחר שהאנושות איבדה את הדרך והשחיתה את דרכה. לא תופעת טבע. כשהם קידשו מלחמה בהשם הם לא היו טיפשים להילחם בהשם בעצמו. הכוונה שלהם הייתה ליצור מלחמה בדעות שלהם כנגד הדעות האמיתיות של הקדושה שמכניסים את ההשקפה והאמונה הנכונה בקרב האנושות וכך אדם מתוודע לידיעת האלוקים, והם רצו את ההיפך – לסלק את שכינת הקדוש ברוך הוא מהארץ, שלא יזכירו ולא יכירו את שם השם כאן בעולם הזה, כמו שכתוב “החושבים להשכיח את שמי” (ירמיה כג). ועל כן אמרו “ונעשה לנו שם”, כי הם רצו להמשיך את השם והכבוד של השם לעצמם, כי שמו של השם זה הכבוד שלו כמו שכתוב “וברוך שם כבודו לעולם” וכו’ (תהלים עב).

זה מה שבוני המגדל תכננו לעשות ואמרו: “הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמים” (בראשית יד ה) – במקום להתכנס כמו יהודי בבית הכנסת ואז בכוח האמונה להגיע עד השמים, כמו שכתוב: “אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמים” (בראשית כח יז), הם ביקשו לבנות מגדל של דעות רעות שהתוכן שלו יגיע עד השמים, כביכול, עד הבורא ולהילחם עמו. הבנייה הייתה מטאפורית וכיסוי לכוונה הזדונית שלהם.

התשובה שלנו לדור הפלגה היא להתכנס בבתי כנסת ולהגדיל את האמונה שלנו בחידוש העולם בבורא היחיד והמשגיח על העולם כולו בכל עת.

(על פי ליקוטי הלכות בית הכנסת ו ט)

כל שבוע אנחנו נהנים מעוד חידושים נפלאים על פרשת השבוע, כנסו לכאן ותיהנו גם אתם!