דף הבית רוחניותצמיחה אישית תנצח במלחמה, לא רק בקרב