דף הבית יהדותהשקפה וחכמה יהודית להיות פשוט, הכי פשוט