לדון את האויב לכף זכות!

לעצב לעצמנו ולמשפחה שלנו חיים טובים ושלווים? זה לא חלום ולא דמיון, זה אפשרי!

“אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו” (אבות ב, ה)

שפיטת הזולת לכף זכות אינה מביאה תועלת רק לרומם אנשים שנכשלו בחטא להקב”ה, כי אם יכולה גם להועיל לנו לבטל סכסוכים ומריבות, כמו שכותב רבי נחמן:

“כי כשיש מחלוקת על אדם צריך לחקור למצוא זכות בחברו, במה שחולק עליו כדי לדונו לכף זכות. כי המחלוקת בלתי נמנעת משתי סיבות, או מחמת שחברו גדול ממנו במעלה, ועל כן חולק עליו על שלא הגיע למדרגתו. ואזי צריך להשתדל שיגיע הוא גם כן למדרגת חברו, בכדי שיהיו שניהם שווים, ואזי לא יהיה מחלוקת. או לפעמים להיפך שהוא גדול מחברו, והמחלוקת מחמת שחברו מתקנא בו על שלא הגיע למדרגתו. ועל כן צריך לדונו לכף זכות ובזה הוא מעלה חברו לכף זכות, ואז הם במקום אחד היינו במדרגה אחת, ואזי בוודאי לא יהיה מחלוקת.

“כי מחלוקת הוא רק מחמת שהם משונים זה מזה, או שחברו גדול ממנו או שהוא גדול מחברו כנ”ל. אבל אם יהיו שניהם במקום אחד במדרגה אחת, בוודאי לא יהיה מחלוקת, כי בדבר אחד אין שייך מחלוקת. וזהו: ‘אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו’, היינו שתשתדל שתהיה עמו במקום אחד, במדרגה אחת, מאחת משתי הסבות הנ”ל. ואזי בוודאי לא יהיה מחלוקת, כי בדבר אחד אין שייך מחלוקת” (ליקוטי מוהר”ן, קלו).

על ידי שנחפש תמיד אחר הנקודות הטובות שבזולת, נדון את אותו לכף זכות ונתמקד בזכויותיו – נוכל לחסל את מחזור האיבה והמדון…

במבט ראשון, עלול המושג הזה להיראות מעט קשה לעיכול.

כידוע, ואין להכחיש, שהקנאה היא רגש הרסני ביותר שעלולות להיות לו השלכות מרחיקות לכת. הקנאה היא אם המריבה.

מצד שני, העובדה שדנים אדם לכף זכות עשויה להפוך אותו ל”תואם”. על ידי שנחפש תמיד אחר הנקודות הטובות שבזולת, נדון את אותו לכף זכות ונתמקד בזכויותיו – נוכל לחסל את מחזור האיבה והמדון. ובמקום לדבוק בעקשנות לעמדות הנוחות שלנו ולהגן קיצונית על שלנו ועל הישגינו היינו נותנים לזולתנו ליהנות מן הספק, היינו יכולים לעצב חיים טובים ושלווים בהרבה, לעצמנו ולמשפחה שלנו.