דף הבית יהדותהשקפה וחכמה יהודית תמשיך לצעוד, אנחנו הולכים הביתה