דף הבית רוחניותצמיחה אישית רק האמת מנצחת!

רק האמת מנצחת!

מאת: חיים קרמר
image_print

חפשו אותה, את מידת האמת, כי היא היחידה שמנצחת! וסימן ההיכר שלה, כפי שמגלה רבי נחמן, הוא: שאין לדוגל בה תלות באחרים!

מיהו איש אמת?

אומר רבי נחמן מברסלב: “ודע שאיש אמת, דהיינו שעושה מצוות בשלמות ובכל הדקדוקים בינו לבין קונו כמו שמדקדק לעשות המצווה בפני בני אדם, שזה בחינת אמת, שהכל אחד אצלו, בין כשעושה מצווה לפני ה’ ובין כשעושה בפני בני אדם, זה האיש האמת!” (ליקוטי מוהר”ן, רנא).

איש אחד ביטא את רצונו לפני רבי נחמן להיות “רבי” ולקבל התמנות על אנשים. רבינו הזהיר אותו מפני הצעד הזה: “לא תוכל אפילו לברך כהלכה את ברכת המזון. כל מחשבותיך יהיו נתונות להתנהגותך האם היא הולמת את ציפיות חסידיך” (שיחות הר”נ, מז).

אם כן, פירוש המושג האמת הוא: אי-תלות באחרים. למשל, כאשר אדם מתפלל, הוא נזקק לפעמים ל”סיוע” מהזולת. כוונותיו ומעשיו מוכתבים על ידי העובדה שצופים בו אחרים. הוא נזקק לעין הציבור כדי לאמוד את טיב תפילותיו. אחרים מבקשים להתפלל ברצינות, אך עצם היותם חשופים לציבור זה דבר שמסיח את דעתם כי הם חשים כאילו צופים בהם, אפילו אם הדבר לא נכון. האמת היא, כאשר אדם לא זקוק ל”עזרה” מאיש, ואז אין שום הבדל עבורו מי נמצא בסביבה הרי שהוא מרוכז כולו בעבודת האלוקים, ומה לו עם בני אדם… (ליקוטי מוהר”ן, סו, ג)

אולי גם זה יעניין אתכם:

השקרים רבים, האמת אחת

דבר חדש לגמרי

על חבל דק

עולם הפוך ראיתי

להחזיק את המקל בשני הקצוות

קחו את האמצע

אל תהיו נוקשים

ניצחון ואמת

ישנה נטייה כיום לקבל את האמת רק כאשר “מתחשק לו” לאדם – לפי אילוצי רצונותיו ותכונות מידותיו. רבי נחמן הזהיר אותנו באומרו: מידת הניצחון היא המונעת אותנו מקבלת האמת. “הניצחון אינו סובל את האמת”. אם בזמן ויכוח נכיר באמיתת דעתו של הזולת, נעדיף לבחון מחדש את הגיוננו ולבטל את דעתנו-שלנו למען האמת, אפילו שהיא של ה”זולת” ולא “שלנו” (ליקוטי מוהר”ן, קכב). כך הוא הדבר גם כאשר הוויכוח מתנהל בינינו לבין מצפוננו. אם נניח קצת את הרצון “להיות צודקים” אולי נבין שיש טעות במעשינו, אולם אנו מפעילים את “ההיגיון”, כלומר מה שנראה לנו במקום להפעיל את האמת, ובזה משכנעים את עצמנו שאין טעות במעשינו.

לאדם יש נטייה לקבל את האמת רק “כשמתחשק לו”, לפי אילוצי רצונותיו ותכונות מידותיו, אבל רבי נחמן מברסלב מזהיר אותנו ואומר שמידת הניצחון היא המונעת מאיתנו לקבל את האמת!…

כאשר אנחנו מחפשים את האמת ומתכוננים לקבל אותה, ומסכימים לחשוב לרגע “אולי הוא צודק? – או שכן או שלא, בואו נשמע את מה שיש לו לומר, אחר כך נעריך שוב את המצב. ניקח את הנקודות הטובות, הנקודות החיוביות, ונקבל אותן כפי שהן – אמת. כי מבחינתו, למעשה, הן האמת. אחר כך, נציע את העמדה שלנו בלי לחפש “ניצחון”. הניצחון שייך רק לאמת – רק האמת צריכה לנצח.

הכרת השקר

סכנה גדולה עוד יותר קיימת ב”שינוי האמת” עצמה. חשוב להכיר זאת גם אצלנו וגם אצל זולתנו. על זה זועק הנביא ומתריע: (ישעיה ה, כ): “הוי האומרים לרע טוב ולטוב רע! שמים חושך לאור ואור לחושך, מר למתוק ומתוק למר”.

אל תשנו את האמת, הכירו בה שמא תהפכו מר למתוק, טוב לרע, חושך לאור…

גם “משוואות מתמטיות” חייבות להיות מוחלטות. גם הטעות הקטנה ביותר, אפילו של שבר בלבד, בהנדסה למשל, עלולה לגרום לסדרת טעויות חישוב שתוצאותיה עלולות להיות משמעותיות ולפעמים הרסניות. על אחת כמה וכמה כאשר אדם משנה את אמת החיים וטווה סביב עצמו רשת שקרים. הרי אחרי שמשקרים יש צורך בשקר נוסף לכסות על הראשון, וכך הלאה כדור השקרים הזה מתגלגל וגודל, עד שהוא מסובב ברשת סבוכה של שקרנות מכל צדדיו.

בשכנותו של רבי נתן גר אדם משכיל שחוטא היה ומחטיא את הרבים. אולם, הוא נודע כאדם בעל עקרונות שמעולם לא שיקר. כשנשאל עליו, השיב רבי נתן: אולי באמת אינו משקר, אך החיים שהוא חי הם חיי שקר! (מסורת בעל פה).

בכל כתביו, מעודד אותנו רבי נתן לחפש את האמת ולהתמיד בחיפושנו. על אנשים הנותנים פומבי להשקפותיהם המעוותות והמכנות אותן “אמת” הוא כותב: אין מילת אמת אחת טהורה יוצאת מפיהם… אומרים אמת, צועקים אמת, מילת אמת לא זזה מפיהם, אך אוי להם ולאמת שלהם… (ליקוטי הלכות, שבת ז, סד).

מאמרים קשורים