דף הבית יהדותהשקפה וחכמה יהודית פורים – תלבשו בגדי מלכות!