דף הבית יהדותהשקפה וחכמה יהודית עשה טוב, הרע כבר ייעלם!