דף הבית חברה והשקפה ערוגה של פרחים, פגמים וחסרונות וזקנה סינית אחת