דף הבית יהדותהשקפה וחכמה יהודית ללוות או לא ללוות? זאת השאלה