לא לבצל, כן לתפוח אדמה

במקום לחשוב על בצל שיגרום לכם לבכות, תחשבו על תפוח אדמה שעושים ממנו פשטידה טובה. כך עם המחשבות. ועכשיו זה מדעי! מחקר חדש מגלה עד כמה מחשבות שליליות פוגעות לנו בבריאות!

 רבי נתן מברסלב שלח מכתב לבנו, רבי יצחק, בו הוא מלמד אותו איך להתנהג עם מחשבות שטורדות אותו, שזה דבר שרוב בני האדם נגועים בו, לכן חשוב לשים לב היטב לדברים שכתב (מתוך הספר עלים לתרופה):

“… והנה אהובי בני, להשיבך על דבריך יש בליבי הרבה, ואיני יודע על מה אתה תופס את עצמך במאסר הרעיון כל כך, הלא כבר הודעתיך שהמחשבה בידך תמיד, וידעתי שכבר הועיל לך הרבה, ועדיין את המניח מחשבתך לחשוב מחשבות של שטות כאלה…”

כנראה שלבנו של רבי נתן, רבי יצחק, היו מחשבות טורדות, שזה אחד מן היצרים הרעים הקשים שישנם, ורבי נתן מיד מזכיר לו את העצה הגדולה שנתן לנו על זה רבינו הקדוש – רבי נחמן מברסלב: שאי אפשר לשתי מחשבות שיהיו ביחד. לכן, במקום לחשוב על דברים לא טובים, על הבלים וכו’ – בחירה ביד האדם לחשוב מחשבות אחרות, על דברים טובים ומשמים. תמיד אפשר לחשוב על דברי תורה שלמד, בפרט דברי חיזוק של רבינו הקדוש שכל אחד יודע הרבה. על חסד, על משהו טוב שעשינו לאחרים או לעצמנו וכן הלאה.

זו התשובה לבעלי מחשבה שלא יודעים איך להימלט ממחשבות רעות ומבלבלות – שידעו את המציאות הזו – שאי אפשר לשתי מחשבות להיות בעת ובעונה אחת, וממילא יקחו את “המושכות” בידם, ובמקום לחשוב את המחשבות שהיצר הרע רוצה שהם יחשבו, יחשבו מחשבות טובות על פי התורה ועל פי הצדיקים האמיתיים.

אולי גם זה יעניין אתכם:

לרתום את המחשבות

תמחזרו מחשבות טובות

השבת והמחשבה

מרשם בדוק לחיים מאושרים

חצי הכוס המלאה

עין טובה אחת

עשה טוב, הרע כבר ייעלם

תודו שיש בכם טוב

נקודות טובות ואזמרה

דבר חדש לגמרי

שינויים כן נולדים

תאפשרו לו

משיבת נפש – להיות בן אדם חדש

החיים יפים ופשוטים

כל אחד צריך להשתמש בעצה זו, שאם יש לו מחשבות ש’אוכלות’ אותו, פשוט, שיסיט את המחשבה לדבר אחר ואז ממילא לא יחשוב את המחשבה הרעה, כי מאחר שאי אפשר שיהיו שתי מחשבות ביחד – ממילא המחשבה הטובה שהוא חושב באה מקום המחשבה הרעה שניסתה לתפוס אותו ולשעבד את מוחו.

אפשר לומר בלשון הלצה, במקום לחשוב על בצל שיגרום לכם לבכות, תחשבו על תפוחי אדמה – איך עושים מהם פשטידה טובה. כל אחד יכול להכריח את עצמו להרגיל את עצמו לחשוב על דברים חיוביים שמשמחים אותו.

נכון, זה לא קל. זו מלחמה יומיומית, כי המחשבות של היצר הרע הן כרוכות אחרי האדם מאוד ושבות שוב ושוב, אבל כשאדם ידע את הסוד הגדול שגילה רבי נחמן – שאי אפשר לשתי מחשבות להיות ביחד, הוא יוכל להילחם באותן מחשבות רעות על ידי שיחשוב מחשבות אחרות. בכל פעם שהוא נזכר בעצמו ומבחין בכך שיש לו מחשבות רעות שעוכרות אותו – מיד יחשוב על דברים טובים ולא ייתן למחשבות הרעות להשתלט עליו.

זאת התשובה לבעלי מחשבה שלא יודעים איך להימלט ממחשבות רעות ומבלבלות – שידעו את המציאות הזו – שאי אפשר לשתי מחשבות להיות בעת ובעונה אחת, וממילא יקחו את “המושכות” בידם!

יש כל מיני דוגמאות למחשבות טובות שאפשר לחשוב, למשל: איזה כיף לי. אני בן אדם חי, נושם, ברוך השם יש לי מה ללבוש. אני לא רעב עכשיו, אני שבע, ועוד יותר טוב לחשוב על הקב”ה, לחשוב בדברי תורה.

בור בלי תחתית

וממשיך רבי נתן במכתבו וכותב: “… ובפרט מחשבות של תאוות ממון, אשר כבר דיברנו שאין מי שייטיב לו בעולם, ואפילו המניעות שלך לא יתבטלו כלל על ידי ממון, ואם אפשר שתתבטל באיזה מעינה, יעמדו כנגדה אלפים מניעות אחרים הבאים על ידי ריבוי הממון דייקא…”

בפסקה זו רבי נתן מלמד אותנו יסוד גדול וחשוב: נכון שלפעמים יש צער גדול לאדם בכלל שאין לו ממון, כגון שהוא צריך לשלם חשבון חשמל וכבר נשלחה התראה ואין לו אין לשלם, וכן הלאה מחסרונות העולם – ואז לכאורה, הצער והטרדה שלו נובעים בכלל שאין לו כסף. אבל, גם כאן לא מניח לנו רבי נתן לטעות, כי האמת היא שגם מי שיש לו הרבה כסף – על פי רוב זה הרבה יותר מטריד מאשר אותו חיסרון בממון שיש לאותו אדם שקיבל התראה לפני ניתוק החשמל.

לאותו אחד שמאיימים עליו לנתק לו את החשמל זה נראה, שאילו היה לו כסף היו נפטרות הטרדות שלו, אבל הוא לא יודע שזה שיש לו הרבה כסף – אמנם לא דואג בגלל ניתוק החשמל, אבל יש לו דאגות שונות לגמרי, שהן הרבה יותר קשות וחמורות מסתם חוסר נוחות של ניתוק חשמל. יש לו פחדים עצומים בערך הדולר שירד, המניות שיפלו בבורסה וכן הלאה.

מחשבות על ממון הן כמו בור בלי תחתית ואין מהן מנוחה!

וזה דבר ברור וידוע, שהעשירים דעתם נתונה כל היום לממון, יש להם בעיות קשות מאוד ודאגות עצומות הרבה יותר משל העני שקיבל התראה לפני ניתוק החשמל… כי העשיר, כאשר הוא רק שומע איזה רשרוש בחצר, הוא גבר דואג מגנבים. על זה העידו וסיפרו לי כמה וכמה אנשים, שכבר היו עשירים והיו להם דאגות גדולות מאוד.

“… וכל זה אם היה אפשר לך להשיג ממון על ידי אלו המחשבות, אבל הלא אתה יודע שאינך פועל בהם כלום, והם מזיקים הרבה, למה לא תחוס עליך להשליכם אחרי גווך, ולהמשיך המחשבה לכסוף אל התורה והתפילה וכו’, השלך על ה’ יהבך והוא יכלכלך, כאשר כתבתי לך כבר, שצריכין להשליך כל יהבו משאו וכל מה שמונח על דעתו להשליך הכל על השם יתברך…”

כל אחד צריך לקחת את העצה של רבי נתן – להשליך את כל מה שמעיק עליו על הקב”ה, שפירושו – לתת לבורא עולם שיטפל בבעיות שלו, שהוא ידאג לו, שהוא יסדר לו את העניינים. הרי כל אחד יודע היטב שעל ידי ריבוי המחשבות והדאגות שלו הוא לא מגיע לשום דבר. המחשבות הן לא מה שיעזור לו, הן רק ‘אוכלות’ לו את הלב, מעציבות אותו ומכבידות עליו.

לקחת את ה’רצפט’

ממשיך רבי נתן – “… כאשר כתבת לי לאדעס שדיבורים הללו נכנסו אז בליבך הרבה מאוד…”

רבי נתן מזכיר לבנו, שהוא כבר שמע דיבורים כאלה והודה שהם הועילו לו, ואף על פי כן, עכשיו הוא שוב צועק על אותם עניינים. מכאן רואים, שגם כששומעים דברי אמת, והם אפילו נכנסים ללב ומשפיעים לטובה – זה לא נגמר בזה, כי אחר כך היצר הרע שוב מתגבר ולכן צריכים לשמוע דברי חיזוק הרבה, שוב ושוב, ולא להרפות מזה. כי מה שהתחזקת אתמול, זה לא אומר שהיום היצר הרע יעזוב אותך.

כמו שהיצר הרע מתחדש על האדם בכל יום, כמאמר חז”ל, כמו כן צריך להתחדש כנגדו ולשמוע דברי חיזוק מחדש בכל יום. לכן, מה טוב לקבוע לימוד קבוע בספרי רבינו ה”קטנים”, כלומר שיחות הר”ן, משיבת נפש וכן הלאה, ובעיקר בספר העצום והנפלא “עלים לתרופה”, שכשמו כן הוא – עלים רבים נפלאים שבכל עלה ועלה יש בו תרופות נפלאות ונחמדות ונעימות מאוד מאוד, המחיות את הנפש ומחזקות כל אדם באשר הוא שם.

נסו ותראו איך החיים שלכם משתנים מן הקצה אל הקצה, לטובה כמובן, בעניין המחשבות. ולא רק, לא מזמן יצא מחקר חדש בנושא המחשבות שלנו – מחשבות שליליות, כפשוטו, מקצרות לנו את החיים! פוגעות לנו באושר שלנו! גורמות לבעיות קוגניטיביות ולמחלת האלצהיימר!

הגיע הזמן לעשות את זה, ועדיף מאוחר מאשר לעולם לא, ומתחילים לחשוב טוב כדי שבאמת יהיה לנו טוב – ברוחניות ובגשמיות!

(הדברים מבוססים על דברי המחבר מתוך ספר תכסיסי מלחמה).

אתם מוזמנים ליהנות ממגוון מאמרים מרתקים ומעניינים בנושא חברה והשקפה בקישור הזה.