דף הבית יהדותהשקפה וחכמה יהודית כשהגל מגיע, תכופף את הראש