דף הבית שבת כניסת השבת עם הנשמה היתירה והמנורה הפנימית