כניסת השבת עם הנשמה היתירה והמנורה הפנימית

כניסת השבת עם הנשמה היתירה והמנורה הפנימית

המעבר ליום הקדוש בשבוע מתחיל עם כניסת השבת אליה מתלווה הנשמה היתירה והמנורה הפנימית!

ברכתו של הקב”ה ליום השביעי היא האור האלוקי שלו, המאיר בשבת יותר מבכל יום אחר (בראשית רבה יא, ב).

מוקסמים מזיוו, אנו חוצים את הסף אל היום הקדוש בשבוע כשאנו שרים על הערגה לקלוט אור זה בעוד זורם אל תוך הנשמה שלנו:

לקראת שבת לכו ונלכה

כי היא מקור הברכה.

מראש מקדם נסוכה

סוף מעשה במחשבה תחילה.

לכה דודי, לקראת כלה, פני שבת נקבלה

(מתוך פיוט “לכה דודי”).

אולי גם זה יעניין אתכם:

קבלת שבת – בואי שבת בואי כלה

נרות שבת – להדליק את אור האמת

25 שעות של שחרור מדאגות

שיר השירים ליפה שבימים

יהודים רבים נוהגים להוסיף אחרי “לכה דודי” קטן מן הזוהר המגשר בין קבלת שבת לתפילת מעריב. מילים אלה, בעלות המשמעות הרזית, הסודית, הידועות כתפילת “כגוונא”, מציירות לנו את דיוקן פני השבת, כזיו שכינתו של הקב”ה.

אולם, אומר לנו הזוהר, פני השבת הם גם האור הקורן מפנינו אחרי שעוטרנו בנשמה יתירה – נשמת השבת המיוחדת.

ואנפה נהירין בנהירו עילאה – ופניה מאירים באור עליון

ואיתעטרת לתת בעמא קדישא – ומתעטרת למטה בעם הקדוש

וכולהון מתעטרין בנשמתין חדתין – וכולם מתעטרים בנשמות חדשות

כדין שירותא דצלותא לברכה לה – ואז מתחילים בתפילה לברה

בחדווה בנהירו דאנפין – בחדווה ובמאור פנים

ולומר: ברכו את ה’ המבורך! – ואומרים: ברכו את ה’ המבורך!

(זוהר חלק ב, דף קלה, ב).

מוקסמים מזיוו, אנו חוצים את הסף אל היום הקדוש בשבוע כשאנו שרים על הערגה לקלוט אור זה בעוד זורם אל תוך הנשמה שלנו…

הקבלה מדמה את הראש למנורת שבעת הקנים שהייתה בבית המקדש. שבעת פתחי הראש – שתי העיניים, שתי האוזניים, שני הנחיריים והפה האחד – מקבילים לשבעת קני המנורה.

על הכוהנים להוציא את האפר ולהחליף את הפתילים במנורה שבמקדש, ולהדליק אותה באמצעות שמן זית זך בלבד. אור שבת קני המנורה האיר את פני המנורה וגרם למנורה לקרון.

ברכתו של הקב"ה ליום השביעי היא האור האלוקי שלו

ברכתו של הקב”ה ליום השביעי היא האור האלוקי שלו!

עלינו לטפח את המנורות של עצמנו בתשומת לב לא פחותה. עלינו לנקות ולטהר את המחשבות שלנו תמיד על ידי טיהור שבעת קני המנורה שלנו, כשאנו שומרים מפני מה שנכנס וגם מפני מה שיוצא מהם. עלינו להדליק אותם רק בשכל הטהור ביותר.

כאשר אנו מקבלים את שבת המלכה, פניה הקורנות מציתות את השכל הטהור של המנורות שלנו בלהט של אש, וגורמות להן לדלוק ולהאיר.

אם נטפח את הלהט הזה, נגביר אותו בכל האינטנסיבית של עבודת השם ונחגוג בקדושה את השבת, הוא יתלקח בתוכנו ויהיה לאש שלא תכבה הנולדת מקרבת אלוקים.

או אז, יאירו פנינו כמו שהאירו פני המנורה שעמדה בבית המקדש.

(הדברים מבוססים על הנאמר מתוך הספר הרקיע השביעיכנסו ותיהנו מהמבצעים המיוחדים של חנות האתר שלנו!).

 היום השביעי מעניק לנו את הכוחות והגילויים הכי קסומים ונפלאים של סודות השבת. בואו להתעלות לגלות עוד דברים קסומים על היום הכי מיוחד בשבוע בקישור הזה!