דף הבית יהדותהשקפה וחכמה יהודית כמה פשוטה, ככה יפה