דף הבית יהדות חודש תשרי – הזדמנות לגשת למאגרים רוחניים עצומים