דף הבית ברסלב הנסיך שהפך לתרנגול הודו – משל ההינדיק