דף הבית רוחניותצמיחה אישית הנה שאלה: זוכרים את הצעד הראשון שעשיתם?