דף הבית יהדותהשקפה וחכמה יהודית הכל לטובה – האמונה הפשוטה שקשה לנו איתה