דף הבית רוחניותצמיחה אישית הוא בתוך הלב שלך, מקשיב לך! – כוח התפילה וההתבודדות