דף הבית יהדותהשקפה וחכמה יהודית אמונה, דווקא בלילה!