דף הבית יהדותהשקפה וחכמה יהודית אם אני כועס אני מפסיד כסף?