דף הבית חגים ומועדיםאלול וחודש הרחמים אלול – לשמוח במעט הטוב