תפילה מתוקה לשבועות מרבי נתן

תפילה מתוקה לשבועות מרבי נתן

את התפילה הזאת אתם חייבים לעצמכם אם אתם רוצים להתכונן כמו שצריך ליום הגדול בשנה – חג השבועות וקבלת התורה!

ריבונו של עולם! זכה אותנו ברצון קדוש, שיהיה לנו רצון עז וחזק בכל עת לתורתך, לעבוד וליראה אותך. כי הרצון הקדוש שלנו צריך לגדול ולהתחזק יותר ויותר בכל יום ושעה. כי אתה יודע שאנחנו בשר ודם, שנוצרנו מעפר. ולמי יש מספיק כוח לעבוד אותך באמת? בין כל המלאכים ושרפי הקודש שבשמים, אין אפילו אחד שיכול להתגאות בכך שהוא מסוגל לעבוד אותך, כי לגדולה שלך אין גבול ושמך גדול וגבוה מעל כל הלל ושבח.

ועל אחת כמה וכמה בן אדם עייף ותשוש שסופו לחזור לאדמה. היצר הרע קם עלינו מדי יום, טווה מזימות ללכוד את נפשנו ברשתו. רחם עלינו, אבינו שבשמים, עזור לנו לבצר ולחזק את רצון הקדושה שלנו, לזכות להרגיל את עצמנו ברצונות טובים לכסוף ולהשתוקק בכמיהה אמיתית ובתשוקה עזה אליך, מעמקי נשמתנו, כמו שנאמר “נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות ה’…” (תהלים פד).

“ועזרנו וזכנו והושיענו שנזכה לטהר ולקדש עצמנו בכל עת על ידי טבילת מקווה, ונזכה להמשיך עלינו טהרה וקדושה גדולה על ידי טבילת המקווה, לטהר עצמנו מכל הטומאות מכל החטאים והעוונות והפשעים, שחטאנו ושעווינו ושפשענו לפניך מנעורינו עד היום הזה, ולהמשיך עלינו קדושה גדולה על ידי המקווה הקדושה. ותשפיע עלינו על ידי זה דעת גדול ורחמים רבים. ותיתן לנו כוח ותעזרנו שנזכה להמתיק על ידי טבילת המקווה כל הדינים שבעולם, מעלינו ומעל זרעינו ומעל כל עמך בית ישראל, ולבטל כל הצרות וכל הגזרות רעות על ידי זה.

“ותושיע לנו תמיד על ידי טבילת המקווה הקדושה והנוראה מאוד, ויקוים מקרא שכתוב: “מקווה ישראל ה’ מושיעו בעת צרה”. ותזכנו להמשיך עלינו קדושת המקווה של חג השבועות הקדוש שהוא זמן מתן תורתנו, שאז נתקרבו ישראל אליך וזכו לקבל את התורה הקדושה על ידי טבילת המקווה, ונזכה כולנו בחג השבועות לטבול עצמנו במקווה העליונה, במקווה של שער החמישים של הקדושה, שהוא רחמים גדולים ורבים, וחסד עליון ודעת גדול מאד. ותעזרנו שנזכה להמשיך עלינו קדושת המקווה הזאת בכל השנה כולה. ונזכה לטהר ולקדש עצמנו תמיד, ולצאת מהרה מחמישים שערי טומאה, ולכנס בתוך החמישים שערי קדושה. ויקוים בנו מהרה מקרא שכתוב: “וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, מכל טומאותיכם ומכל גלוליכם אטהר אתכם”.

“ותזכנו לשמע קול הקריאה של הימים טובים הקדושים אשר הם קוראים ומגלים את הרצון. כי ברחמיך הרבים עשית עמנו נסים ונפלאות גדולות ונוראות, פלאי פלאות, בכל השלוש רגלים, “מועדי ה’ מקראי קדש”. כי בחג הפסח הקדוש הוצאת אותנו ממצרים באותות נוראות, “במסות באותות ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה”, ככל אשר עשית לנו ה’ אלוקינו במצרים לעינינו. ובחג השבועות הקדוש, נתת לנו את תורתך הקדושה באותות גדולות ונוראות, בקולות וברקים עלינו נגלית ובקול שופר עלינו הופעת ופנים בפנים דיבר ה’ עמנו, ודברך שמענו מתוך האש, אשר לא נשמע ולא נראה כזאת בכל הארץ ובכל הגויים אשר על פני האדמה. וחג הסוכות הקדוש הוא זכר להיקף ענני כבוד, אשר הקפת אותנו במדבר סיני ארבעים שנה בשבעת ענני כבוד, ובעמוד ענן הלכת לפנינו יומם ובעמוד אש לילה. “מה רבו מעשיך ה’. רבות עשית אתה ה’ אלוקי, נפלאותיך ומחשבותיך אלינו, אין ערוך אליך אגידה ואדברה עצמו מספר”.

אמן!

מאמרים מרתקים נוספים על רבי נתן תמצאו בלינק הזה! ובנוסף, מאמרים מרתקים וסוחפים על חג השבועות ומתן תורה תוכלו למצוא כאן!