שמחה? מה יוצא לנו מזה?

מה יוצא לנו מהשמחה? תרשמו לעצמכם: זו מצווה גדולה והמפתח להצלחה וישועה! לא מספיק? יש עוד, תמשיכו לקרוא!

כך כותב רבי נחמן מברסלב על מידת השמחה בספר המידות

מי שהוא שמח תמיד – על ידי זה הוא מצליח (ספר המידות, שמחה ב, ב).

על ידי שמחה, תפיסת המוח נתגדל (ספר המידות, שמחה א, כ”א).

כשהשמחה באה לאדם פתאום, בידוע שיבוא לו חסד וישועה. (ספר המידות, שמחה א, כ”ו).

תיהנו מסדרת-סדנת השמחה

חלק א – לעבור את הגשר הצר

חלק ב – סיבה לשמחה

חלק ג – מנוף שבועי לשמחה

חלק ד – פסח מרור ושמחה

חלק ה – שמחה? מה יוצא לנו מזה?

חלק ו – הוא ניצל בגלל השמחה

מגילוייו של רבי נחמן

אור האינסוף מאיר ויורד דרך כל העולמות העליונים, ובסופו של דבר הוא מגיע לעולם הזה. הדרך היחידה לתפוס אור זה היא על ידי עשיית המצוות בשמחה (ליקוטי מוהר”ן כד, ב). וכן להיפך – כתוב בספר הזוהר שלעתים קרובות אנו מביאים אור ושמחה לכל העולמות על ידי השמחה שלנו.

עשרים ושישה עמודים כתב רבי נתן על שני מושגים! – האושר והשמחה – וקישר אותם לכל יום ומצב בחיים שלנו. אז אתם מבינים את העוצמה של המצווה זו של להיות בשמחה? ולא, לא בשמים היא, כל אחד מאיתנו יכול לקיים אותה!…

על פי השיעור הנ”ל של רבי נחמן שתוכנו “מעלת עשיית המצוות בשמחה”, בנה רבי נתן שיחה נאה ארוכה ביותר (ליקוטי הלכות, הודאה ו’) המשתרעת על פני  עשרים ושישה עמודים. בשיחה זו הוא לוקח את המושגים אושר ושמחה ומקשר אותם לכל פרט, לכל יום ולכל מצב מכל חיי האדם. את השיחה הוא פותח, בערך, בלשון זו: על האדם לדעת ולהאמין שכל מה שנאמר שם (בשיעורו של רבינו הנ”ל ליקו”מ כ”ד) נעשה על ידי כל אחד מישראל, כשזוכה להתאמץ ולעשות המצוות בשמחה. כי לא, התורה היא לא בשמים! היא לא ניתנה למלאכי השרת אלא עבורנו, בני אנוש, ועבור כל אחד ואחד מאיתנו נאמרו הדברים שהרבי כתב, כמו שכתוב:” לא בשמים היא” וכו’, “כי קרוב אליך הדבר מאוד” וכו’, ועל ידי השמחה כל אחד מאיתנו מסוגל להגיע למדרגות נעלות וגבוהות מאוד.

כדאי להיות בשמחה, כי על ידי השמחה יכולים להחיות אדם אחר. כי יש בני אדם שיש להם ייסורים גדולים ונוראים, רחמנא לצלן, ואי אפשר להם לספר מה שבליבם. והם היו רוצים לספר, אך אין להם בפני מי לספר ולהשיח עמו את כל אשר עם לבבם. והם הולכים מלאים ייסורים ודאגות, וכשבא אדם עם פנים שוחקות יכול להחיות אותם ממש. ולהחיות אדם אינו דבר ריק כי הוא דבר גדול מאוד, וכמו שמובא בגמרא (תענית כב.): מהני תרי בדחי (שני בדחנים) שזכו למה שזכו על ידי זה שהיו משמחים בני אדם (שיחות הר”נ מ”ג).

* * *

סדרת מאמרים מעובדת מתוך הספר “לעבור את הגשר הצר” מאת הרב חיים קרמר. הספר לוקח נושאים יסודיים בתורת ברסלב ומגיש אותם בצורה פשוטה ומעשית, על פי מאמריו ושיחותיו של רבי נחמן, ומאמריהם ושיחותיהם של תלמידיו השונים עד דורנו.