קורונה – קראו נא

הרב יעקב מאיר שכטער מוותיקי מנהיגי ברסלב התייחס לנגיף הקורונה שהגיע אלינו בסערה ואלו הם דבריו….

קריאה מרבני ומנהיגי ברסלב החיים עמנו לאורך ימים ושנים טובות אמן:

הרב יעקב מאיר שכטער מוותיקי מנהיגי חסידי ברסלב התייחס לנגיף הקורונה שהגיע אלינו בסערה.

הרב יעקב מאיר אמר: הגיעה מחלה מרה שאיש אינו יודע מאין היא באה (גם אם יודעים שהיא מסין, אין יודעים את טיבה) ומתי היא תלך, איש אינו יודע מה יקרה, העולם מתוח ולחוץ – מה העצה לזה?

בואו נתבונן בשם של המחלה – קורונה, בה טמון המפתח להבנת שורש המחלה וגם הפתרון.

קורונה, המחלה, מרמזת על המילים ‘קורה נא’, כלומר, התייחסות שהכל ח”ו במקרה, והתחושה שהעולם חס ושלום הפקר וכל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה ללא דין וללא דיין. המחלה הזאת בהחלט מעוררת אותנו לחשב את צעדנו מחדש ולראות שהעולם אינו הפקר, המחשבה שיש מקרה בעולם ח”ו היא מחשבה פסולה לחלוטין. כאשר מתנהגים כאילו הכל במקרה ח”ו, אז יש הסתר פני ה’ וכאשר יש הסתרת פני ה’ חלילה הקורונה מתפשטת, רח”ל.

אולי גם זה יעניין אתכם:

קורונה? ככה זה בכל הדורות

קורונה vs כתר

קורונה – אל תיתנו לפחד להשתלט עליכם!

אהבה – חובה במחסנית!

12 טיפים לרגעים קשים

גלגל ההצלה של רבי נחמן

התרופה והתקווה למחלת הקורונה מרומזת גם היא בשמה של המחלה: “קראו נא”, הקב”ה אומר לנו בימים אלו – קראו נא אלי, התעוררו והתחזקו באמונה, בהשגחה, תאמינו שיש בורא ומנהיג לעולם והוא משגיח על כל פרט וכל דבר והעולם אינו הפקר. התעוררו לקרוא לה’ בחזקה, להתפלל אליו בכל הלב, אולי יחוס אולי ירחם!

כאשר קוראים לקדוש ברוך הוא, ומאמינים בהשגחתו, זוכים לקרבת אלוקים, ואז נעשה דבקות ושמחה בהשם. כאשר דבקים בהשם ש”עוז וחדווה במקומו” – אין צער ואין מחלות וייסורים ונהיה רק טוב. נקרא לקב”ה ונאמין בהשגחתו, אז נזכה לקרבת אלוקים, לדבקות ולשמחה ללא מחלות וצער.

התרופה והתקווה למחלת הקורונה מרומזת גם היא בשמה של המחלה: “קראו נא”, הקב”ה אומר לנו בימים אלו – קראו נא אלי, התעוררו והתחזקו באמונה, בהשגחה, תאמינו שיש בורא ומנהיג לעולם והוא משגיח על כל פרט וכל דבר והעולם אינו הפקר!

השם יתברך ירחם על עם ישראל. חזקו ואמצו!

אין לנו להוסיף על דברי קודש אלו, אלא להתפלל! יהי רצון שנזכה באמת להתעורר ולשוב בכל לב אל השם, להאמין בבורא באמונה שלמה, להאמין ששום דבר אינו במקרה והפקרות ח”ו ולהתחזק באמונה בהשגחת ה’ עלינו, ולקרוא ולהתפלל אל ה’ בכל ליבנו.

והבורא ירחם עלינו ועל כל עמו ישראל ויגדור פרצת עמו ישראל ברחמים וניוושע בתשועת עולמים בקרוב.