פרנסה נאמנה

כולנו רוצים פרנסה טובה שמכבדת את בעליה, נאמנה ועם אמונה. אבל מה קורה כשהיא הופכת לדבר שמחסל לנו את החיים והזמן?…

התלמוד מלמד: “האב חייב בבנו… ללמדו תורה… וללמדו אומנות…” (קידושין כט.) ללמד אדם אומנות או מקצוע הוא חובה, לא רשות. חובתו של האדם ללמד את בנו כיצד להתפרנס ביושר. בכך כלולה, ללא כל ספק, החובה ללמד אותו להאמין! מלבד שאמונה היא עצם החיים ובוודאי שאין לימודה חשוב פחות מאשר מקצוע מפרנס, עם האמונה יוכל האדם לעמוד בפיתויים הכספיים המעודדים אי-יושר. באמונה יוכל להחזיק מעמד בלחצים המדהימים שהעסקים והעבודה מטילים על כתפיו. ובאמונה יקפיד לשמור שבת ומועדים ואפילו להקצות זמן לתלמוד תורה ולתפילה.

התאווה לכסף אינה אלא עבודת אלילים – כך היה מלמד רבי נחמן מברסלב את חסידיו. כל סוגי האלילות בעולם קשורים בכסף. מבחן האמונה הוא במידת יושרו של האדם בעסקיו (ליקוטי מוהר”ן כג: א, ד). לפי הזוהר: הסטרא אחרא מפתה את הבריות שירדפו אחר העושר בחיי העולם הזה, ואחר כך הורגת אותם (תיקוני זוהר, תיקון ג בסוף). כאן יש התייחסות לשטן המפתה אנשים בעושר וב”חיים הטובים” בעולם הזה, ואחר כך לועג להם וקובר אותם מכיוון שאין להם בחייהם אלא את התאווה שלהם לכסף. חלפו ימי חייהם והם נותרים כשכל מה שיש באמתחתם הוא רק ריקנות. אין להם אמונה, לכן הם לא משקיעים את זמנם בחכמה בתלמוד תורה ובקיום מצוותיה ומאומה לא נשאר בידיהם (ליקוטי מוהר”ן, כג, סוף).

אולי גם זה יעניין אתכם:

סדנת ניווט – אמונה עם שלוש נקודות

בשלבים או בקפיצה?

למה אמונה?

הולכות יד ביד

יום חדש אני חדש

חופש הבחירה

אבא מתפאר בנו

שלא יטעו אתכם

הממון, או התאווה לממון, מחסל את חייו של האדם ואת זמנו. ואם לא די בכך, עצם התאווה לכסף עצמה יוצרת את הדאגות הקשות ביותר. היא גורמת לכך שהאדם יהיה שרוי בדאגה תמידית (ליקוטי מוהר”ן כג, ה).

אחד ממכריי הפסיד כסף רב בהשקעות נדל”ן, אך עדיין נותר לו סכום עתק של כמה מיליוני דולרים בחשבונו בבנק. כשניגשתי אליו וביקשתי תרומה לצדקה, הוא התחיל להתלונן על הפסדיו. כשראיתי את מצב רוחו הנפול, עודדתי אותו וסיפרתי לו את המשל הבא:

“להפסיד כסף רב דומה לשוד המתרחש בביתך. לעולם לא תרגיש שוב ביטחון”.

“אתה צודק!” הוא הגיב בתחושת הקלה שהבנתי את מצבו. בעצם, ריחמתי עליו. כל ביטחונו היה כספו.

התאווה לממון מחסלת לאדם את החיים והזמן, תנו דעתכם על זה!…

תארו לעצמכם! נותר לו די כסף כדי שיוכל לחיות מהריבית לכל ימי חייו, אולם הזדעזע כל כך מההפסדים שלו, עד שהוא לא ירגיש ביטחון עוד לעולם. אפילו אם יהיה לו ממון שיספיק לו לכמה פרקי חיים בני 120 שנה כל אחד, הוא לא ירגיש בטוח – שהרי חסרה לו האמונה.

קשה פרנסתו של אדם כקריעת ים סוף (פסחים קיז ע”א). באותה מידה שאנחנו לא יכולים לקוות לקרוע את ים סוף, כך גם איננו יכולים לקוות לשלוט בהכנסתנו. אולם, בדיוק כפי שלא קשה לו לאלוקים לקרוע את הים, כך גם קל לו לפרנס אותנו. צריך רק אמונה (ליקוטי מוהר”ן כג, סוף).

כשיש אמונה אזי הפרנסה משולה לקבלת מן מן השמים – אפשר לסמוך על השמים שאמנם ישגרו אותו אלינו, כך אנו מסתפקים בכל מה שנקבל ואין לנו תאווה לעוד ועוד. ואדרבה, כשאדם שואף ליותר מכפי הניתן לו הוא משבש את כל חייו בתאוותו זו לעושר, כי אין בה כל מן (ליקוטי הלכות, נטילת ידיים לסעודה ו, פה).

לאמונה שלנו יש כוח עצום עם השפעה אדירה על החיים שלנו, בואו להכיר את הכוח הזה מקרוב ולדעת איך להשתמש בו בכל מצב – בקישור הזה!