סוד הסביבון

סוד הסביבון
לסביבון יש סוד אחד: לדעת שהכל אחד. שהכל מסתובב סביב ציר אחד. יום אחד אתה למעלה ולמחרת אתה למטה, והכל מדויק ובהשגחה פרטית מדהימה!

ישנם עולמות שהם למעלה מאיתנו.

ישנם עולמות שהם למטה מאיתנו.

ישנו גן עדן, וישנו גיהינום.

והכל נמצא פה על פלנטת כדור הארץ.

ישנן שתי דרכים לגשר על פני התהום ביניהן: או להעלות את עצמך למעלה, או להוריד כלפי מה את מה שמעליך ולהאיר את העולמות התחתונים באלו העליונים.

לסוג העבודה הראשונה של התעלות לעולמות נעלים ונשגבים יותר – עליך להתקדש ולהתכונן. עליך להכין את עצמך כראוי, כדי לזכות להיכנס למקומות הללו, וזה נעשה על ידי עבודה רוחנית מתמדת של התבוננות פנימית.

זוהי העבודה הרוחנית שלנו – עבודת השם – של שבת קודש, כאשר אנו מפסיקים את כל מלאכות החולין. חידלון זה ממעשה וממחשבה מאפשר לנו להתקדש ולהתכונן. את ההתרוממות הזו מסמלים נרות השבת, שעולים לשמים בלהבה שלהם. על ידי זה אנו מרימים את כל העולם ומשיבים אותו לשמים.

לכן, מציינת השבת את יציאת מצרים שהתרחשה בניסים גלויים למעלה מדרך הטבע.

אולי גם זה יעניין אתכם:

חנוכה – כל הסיבות לומר תודה!

מרגיש קטן בחנוכה

תספרו אותם – שמונה ימים של תודה!

המתנה של אלוקים בחנוכה

חנוכה והבית שלי

חנוכה ושפת הבריאה

הדלקתי נרות חנוכה, מה עכשיו?

חנוכה – להאיר את הלילה

חנוכה – כנגד כל הסיכויים!

חנוכה – לילות הזהב של החורף

הסיפור של חנוכה

חנוכה – הנרות של רבי נחמן

לעומת זאת, הסוג השני של העבודה, שהיא להוריד את הקב”ה לעולמות התחתונים ולגלות בהם את השכינה שלו, לא צריך בשביתה מכל מלאכה בעולם הזה. צריך רק להרגיש שהקב”ה נמצא, ועל ידי זה הוא איתך למטה. אין צורך לחפש את האור מלמעלה, די להבחין בו כאן ועכשיו.

גילוי הקב”ה בעולם הגשמי (לעומת השבת – להעלות את הגשמיות למעלה) הוא העבודה הרוחנית של חג החנוכה.

אנחנו מדליקים נרות חנוכה כדי “להוריד את הקב”ה” אלינו, לגלות אותו בעולמות שלנו, אלו התחתונים. מדליקים את הנרות סמוך לקרקע, ומסמלים בזה איך הקב”ה מתגלה ברמות הנמוכות ביותר.

לכן, מותר לעשות מלאכה בחנוכה (פרט לזמן הדלקת הנרות עד חצי שעה לאחר הדלקתם) מכיוון שהניסים התקיימו במסגרת הנהגת העולם הזה, על ידי מלחמה, והקב”ה השפיע את הניסים שלו בדרכי הטבע.

אנחנו מדליקים נרות חנוכה כדי “להוריד את הקב”ה” אלינו, לגלות אותו בעולמות שלנו. מדליקים את הנרות סמוך לקרקע, ומסמלים בזה איך הקב”ה מתגלה ברמות הנמוכות ביותר.

לכן, אחרי שמדליקים את נרות השבת אין עוד צורך להדליק נרות חנוכה (מדליקים אותם לפני נרות שבת), שהרי כבר רוממת את כל העולמות ואיחדת אותם מחדש עם מקורם בעת הדלקת נרות השבת. אין עוד עולמות תחתונים שבהם אשר לגלות את המקור. כבר התאחדת עם הקב”ה למעלה ואין עוד הכרח לגלות אותו כמקור.

אולם, ביתר עמקות, שני סוגי הנרות הללו – אחד הם! אורות חנוכה ואורות השבת, כי הרי הקב”ה בכל מקום באותה מידה, אפשר לגלות אותו הן בגן עדן והן בגיהינום, הוא איתך בשעות נעימות הדבקות,] ואיתך בשעת ייסורי הגיהינום.

אם רק תפקח את עיניך, אם רק תפתח לו את הלב שלך, תוכל למצוא אותו בכל מקום אם רק תבין שאין בכלל מקום ריק משכינתו. מאורו.

כל העולם הוא בחינת גלגל החוזר שקוראים דריידל סביבון

כל העולם הוא בחינת גלגל החוזר שקוראים “דריידל” – סביבון, והכל חוזר חלילה…

חוויית גן עדן וחוויית גיהינום – הן בעצם שני צדדיו של המטבע.

בלי לחוות את הסבל הקשה ביותר אי אפשר לדעת מהו עונג. הסבל והעונג מוכרחים לבוא לסירוגין, שהרי הם מסתובבים סביב אותו ציר. שניהם ניתנים לנו כדי לספק לנו את החוויה ששניהם אינם אלא היבטים שונים של האחד.

זה הסוד של סביבון חנוכה – הסמל שהכל אחד. דפנות הסביבון מסמלות את העולמות שכולם מסתובבים סביב הציר האחד. היום אתה עשוי למצוא את עצמך בעולמות רמים וגבוהים, ולמחרת בתוך עולמות תחתונים.

כי כל העולם הוא בחינת גלגל החוזר שקוראים “דריידל” – סביבון, והכל חוזר חלילה, ונתהפך מאדם מלאך וממלאך אדם, כי באמת בשורש – הכל אחד (על פי שיחות הר”ן מ).

הדלק את נרות החנוכה שלך, התעלה אל בורא עולם עם הלהבות שלהם, ראה שהלהבות שעולות גם הן חלק מן האחדות!

(המאמר מבוסס על דברי המחבר בספר חנוכה עם רבי נחמן מברסלבכנסו ותיהנו מהמבצעים המיוחדים של חנות האתר שלנו!)

יש לנו מאמרים נפלאים לחנוכה, אתם מוזמנים לקרוא וליהנות בקישור הזה. ולא רק, בקטגוריית חגים ומועדים תמצאו מבחר גדול של מאמרים מרתקים וסוחפים, הקליקו כאן ותיהנו!