סוד ההצלחה: הכתר בא עם הסבלנות

כדי שהאדם יוכל לטפס בהתמדה בסולם הרוחניות הוא חייב לטפח את מידת הסבלנות, שהיא השלב ההכרחי לפני שהוא משיג את הכתר!

 בדרך זו או אחרת, כל התורות של רבי נחמן מעניקות לנו עומק מיוחד להבנת הדינמיקה של התקדמות רוחנית אמיתית.

באחת השיחות המרכזיות שלו הוא מסביר, כי עד לנקודה מסוימת כל צמיחה או התקדמות מתרחשת במסגרת המגבלות של הרמה הרוחנית הנוכחית שלנו.

למשל, כאשר האדם ניצב במדרגת נפש כל המאמצים הרוחניים שלו עד לאותה נקודה היו לתקן את חמש רמות נשמתו במסגרת רמת נפש. רק לאחר שהשלים את תיקון זה הוא מוכן להתקדם למדרגה הבאה – רוח.

אולי גם זה יעניין אתכם:

הסודות של המצח בקבלה

מה אומרות הפנים שלי?

להכיר את המסתורי שבתוכנו

אולם, בנקודה זו מתעוררת בעיה.

כיצד ידע האדם שהוא הגיע לשיאו האישי ברמה הנמוכה יותר, כדי שיהיה מוכן להתקדם לרמה הבאה? כיצד יוכל להבין את משמעות עלייתו לרמה הבאה?

עד לנקודה מסוימת כל צמיחה או התקדמות מתרחשת במסגרת המגבלות של הרמה הרוחנית הנוכחית שלנו!

ולא רק, אלא שדרושה גם הבלגה כדי לרסן את השכל שלו כך שלא ייחשף לרמות גבוהות מדי, שהן מעבר ליכולות שפיתח עד כה. איך הוא יתרומם בביטחון מעל לרמתו הנוכחית בלי להרחיק לכת אל מעבר למגבלות שכלו הרציונלי?

זה התפקיד של כתר.

לשורש כת”ר מובן נוסף: המתנה, כמו שכתוב (איוב לז, ב): “כתר עלי זעיר”. ה”כתר” רומז לאדם שיש מעליו דבר מה הכופה אותו לעלות לרמה גבוהה יותר. אולם, יש להכיר בעובדה שאי אפשר להשיג רמה זו במישרין. ישנו “מחסום” המקיף את האדם ומונע אותו מלהתקדם מעבר ליכולתו.

מחסום זה, כתר, מתגלה דווקא בתכונת הסבלנות.

כן, סבלנות הכופה על האדם תקופת צינון בין קליטת המידע ברמה שכבר הושגה ובין ההתקדמות לרמה גבוהה יותר.

אחרי הסבלנות באה ההתרגשות של השמחה והכתר

אחרי הסבלנות באה ההתרגשות של השמחה והכתר

מי ש”משתמש בראש שלו” יזהה את ההבדל: כאשר השכל שלו בשליטה, הוא יכול להכיר במגבלות ובחסרונות שלו. בו בזמן, הוא יבקש תמיד לשאוף לרמות גבוהות יותר ולהיות דרוך לקראת ההזדמנות לצמיחה.

לכן, מידת כתר פועלת כמחסום אוטומטי המרסן את האדם ומונע ממנו ללכת “רחוק מדי, מהר מדי”. וכדי שהאדם יוכל לטפס בהתמדה בסולם הרוחניות הוא חייב לטפח את מידת הסבלנות, שהיא הכרחית בכל הנוגע להשגת כתר – השכל העליון.

סבלנות, זה מה שצריך. והכתר כבר יגיע.

(המאמר מבוסס על דברי המחבר בספרו אנטומיה של הנשמהכנסו ותיהנו מהמבצעים המיוחדים של חנות האתר שלנו).

 רוצים לגלות עוד על הרוחני והמסתורי שבנו ובעולם? כנסו לקישור מיסטיקה וקבלה וגלו דברים נפלאים!