דף הבית פרשת השבוע נס הלידה הפלאית והמבחן על-אנושי – פרשת השבוע וירא