נוסחת פלא לשלום בית

גם אתם רוצים אותה, את נוסחת הפלא לשלום בית? אבל הנה גילוי מרעיש יותר: אין נוסחה אבל יש שתי מילים שעושות את זה! בואו לגלות!

שלום בית.

כמה דיו נשפך על שתי המילים הללו, על הנושא הטעון הזה שאין כמעט אדם שלא נאלץ להתמודד אתו במוקדם או במאוחר, בשביל עצמו או בשביל אחרים. כמה ספרים ומאמרים פורסמו, כמה עצות ורעיונות יפים נאמרו, ועדיין לא מצאנו את נוסחת הפלא…

נוסחה אולי אין, אבל יסוד יש ויש והוא מורכב משתי מילים: יראת שמים.

אני זוכר את אותו בוקר בו חזרנו בטנדר עמוס מקבר רחל אימנו אחרי לילה של תורה ותפילה במסגרת “כולל חצות”, היינו מספר אברכים צעירים ו”חכם” אחד ספרדי זקן, חכם נתנאל. השיחה בטנדר נסובה סביב הנושא בהא הידיעה – שלום בית. אחד אמר ששמע מרב פלוני עצה זו, ואחד סיפר על דרך מסוימת לשלום בית, ואחד על הבנה שהייתה לו בנושא… וכך כל אחד דיבר ושיתף ממה שהוא יודע ושמע וחווה. ואז, נשמע קולו השקט של חכם נתנאל שהתערב וחלק עמנו את “משנתו” בנושא בכמה מילים, וכך אמר בניגון ומבטא ספרדי של פעם: “אני חושב, שכשיש יראת שמים, יש שלום בית…”

שתי מילים שאומרות הכל. בשבילי הייתה זו סגירת הנושא. מאז ועד היום אני “הולך” עם הדיבור השקט, הפשוט והעמוק כל כך שקיפל בשתי מילים את כל מה שאפשר להגיד על הנושא – יראת שמים! כשיש יראת שמים, יש שלום בית. למה? מכיוון שיראת שמים פירושה מידות, התחשבות, עדינות, תורה, הלכה והרשימה עוד ארוכה – הכל נכלל ב”יראת שמים”, לכן אחרי כל מה שנאמר לעם ישראל מסיני ועל ידי משה רבינו, סוף כל סוף סיכם זאת ראש הנביאים במשפט הבא: “ועתה ישראל מה ה’ אלוקיך שואל מעמך, כי אם ליראה את ה’ אלוקיך”…

אולי גם זה יעניין אתכם:

החיים מתחילים כשמתחתנים

הבית – האתגר הכי גדול

זוגיות – מלך ומלכה בממלכה קטנה

מיועדים משמים

איך בונים בית?

נשמות תאומות

אהבה וחסד בחיי הנישואין

שינויים כן נולדים

#תודהלךהשם

אני כמעט שומע בפסוק את אותו ניגון ונימה בסגנון עדות המזרח, בה אמר חכם נתנאל את משפט המחץ השקט שלו: מה ה’ מבקש מעמך? (בשביל שיהיה לך שלום בית, בשביל שתהיה לך פרנסה, בשביל שתהיה לך שמחה, בשביל שתהיה לך נחת, בשביל שתהיה בך תורה…) – יראת שמים… וכלשונו הפשוטה של חכם נתנאל: “אני חושב, שכשיש יראת שמים, יש שלום בית…”

שתי מילים שאומרות הכל סגרו לי את הנושא הענק הזה אחת ולתמיד! שתי מילים שמקפלות את כל מה שאפשר לומר על שלום בית: יראת שמים!…

רבינו הקדוש (בתורה ה) מדבר על שמחת הלב. איך זוכים להגיע לידי שמחה? על ידי שמתפללים בכוח גדול, שאז הקול פוגע בגולגולת ונעשה בחינת רעמים ואז מתיישר הלב מעקמימיותו ונעשה שמחה, כמו שכתוב: “ולישרי לב – שמחה”. אמנם, הקול מוכרח שיבוא ממקום של יראה אמיתית ולא חיצונית ורק אז יכול להתהוות התהליך הנפלא הזה. ועם היראה צריכים לשתף גם אהבה, שהרי בלעדיה לא יכול להתהוות התהליך (כל זה שם בתורה למעוניין להתעמק בה יותר).

ולעניינינו, מובן שם החיבור בין איש לאישה שהוא על ידי יראת שמים. כי איש זה בחינת אהבה, ואישה זה בחינת יראה, וכאמור צריכים לחבר את השניים שזו תכלית הנישואין – לזווג ולחבר את הבחינות של יראה ואהבה שיהיו נכללים זה בזה, שזה בחינת “דעת” כמו שכתוב “והאדם ידע את חווה”. וכותב שם רבי נחמן, שהיראה קודמת לאהבה, כי דרך האיש לחזר אחר האישה כמשל בעל האבידה המחזר אחר אבידתו. כלומר, צריכים להקדים את היראה ואז האהבה באה ממילא. וזה כמו מה שאמר חכם נתנאל: “שכשיש יראת שמים, יש שלום בית” – האהבה באה ממילא.

יראת שמים – העוצמה והדבק שהמחבר בין בני הזוג!

ומקור היראה הוא כאמור באישה, שזו בחינתה, כי האיש צריך להתחזק ביראת שמים כשזה מגיע לאשתו, כלומר להיות זהיר במעשיו לא להיות מגושם בתאוות ובדיבוריו – לכבד ולהתחשב בה, כמו שרבינו הקדוש כותב שצריכים מאוד לכבד את האישה – שכל זה הוא בחינה שנכללת האהבה ביראה והיראה קודמת, כי מצד האהבה לבדה לא היה צריך שום זהירות בשום עניין, כי “על כל פשעים תכסה אהבה”, אבל כשנזהר באהבתו לצמצם אותה להתנהג בה במידה, זה בחינה שמקדים את היראה לאהבה, שאז אכן נבנית אהבה יציבה וחזקה בין בני הזוג.

הכלל הוא – שלאיש קל לאהוב ולהראות גילויי אהבה, והעבודה שלו היא לרסן מידה זו ולחזר אחר בת זוגו בטעם ובהתחשבות. ולעומתו, לאישה יותר קשה להראות גילויי אהבה והנטייה שלה היא לירא מהבעל, כמובא בהלכה שכך צריך להיות יחסה של האישה אל האיש, ביראה. וזה נרמז במה שאמרו חז”ל – שאיש תובע בפיו ואישה אינה תובעת בפיה. אבל על ידי ההמתקה שנעשית על ידי שכוללים האהבה ביראה, מקבלת אף היא את מידת האהבה לגלות אהבתה ולהרגיש בנוח בביתה, ועל ידי זה נשלם שלום הבית ויכולים לזכות לכל המובא שם בתורה, לשמחה ולתפילה.

(מבוסס על פי דברי רבי נחמן מברסלב, ליקוטי מוהר”ן תורה ה, “בחצוצרות”).

מה עוד תורם לזוגיות והופך אותה למקום הכי יפה בחיים שלנו? אתם מוזמנים להיכנס לקישור הזה ולגלות. רוצים לדעת למה התודה חשובה? התשובה כאן! ולא רק, במאמר הזה רבי נחמן נתן לנו כלי אדיר כדי להגיע לטובה זה – התבודדות, התפילה האישית – בואו ליהנות מתובנות ועצות נפלאות בנושא כאן.