דף הבית יהדותהשקפה וחכמה יהודית מנעי קולך מבכי – יא בחשוון יום פטירתה של רחל אימנו