מלח: התבלין המושלם לחיים של סיפוק ואושר!

מלח: התבלין המושלם לחיים של סיפוק ואושר

מדהים: איך יכול להיות שדווקא המלח הוא התבלין המושלם לחיים מתוקים של סיפוק ואושר? ואיך זה קשור לברית הייסורים?

“אם לא היה מלח לא היה יכול העולם לסבול את המרירות” (זוהר חלק א, רמא, ב).

המלח הוא דבר ייחודי בכך שלמרות טעמו המר, הוא משמש כתבלין כמעט לכל סוגי המזון. במובן זה, המלח מכיל שתי תכונות מנוגדות – טעמו חד, ובכל זאת הוא מרכך וממתיק מזונות אחרים ועושה אותם טעימים וערבים לחיך.

באופן עמוק יותר, הדיכוטומיה של המלח מייצגת הן את הייסורים שהאדם סובל ואת הנחמה שהוא מגלה בהתמודדות מוצלחת עם הייסורים שלו. אכן, התלמוד מוצא הקבלה בין המלח לבין הייסורים בכך שהבורא כרת ברית באמצעות שניהם.

אולי גם זה יעניין אתכם:

מערכת העיכול כקרש קפיצה לצמיחה רוחנית

המפתח לבריאות אמיתית נמצא בפירות

אכילה ומחשבה מזינה

וכך אומרים חז”ל (ברכות ה, א): נאמר ברית במלח, שכתוב (ויקרא ב, יג): “ולא תשבית מלח ברית” (מהקורבנות)… ונאמר ברית בייסורין (ראה סרים כח, כט)… מה ברית האמור במלח – מלח ממתק את הבשר, אף ברית האמורה בייסורין – ייסורין ממרקין כל עוונותיו של האדם.

עובדת חיים עצובה היא הייסורים פוקדים כל אדם. יש המתייסרים ממטרדים קטנים, אחרים מקשיים כלכליים, יש את מי שסובל ממחלות קשות או מבעיות בשלום בית, בחינוך הילדים ובתא המשפחתי המורחב. יש המתייסרים מדי יום ביומו, ואחרים סובלים לפעמים. אבל כולם מתייסרים.

אולם, כמעט כל מי שעומד בסבלו יודה תמיד שהיה יכול להיות יותר גרוע…

התלמוד מדמה את המלח לייסורים משום שכמו שהמלח ממתיק את הבשר, כך הייסורים ממרקים את העוונות של האדם.

בעוד כאב הייסורים קיים תמיד, טבוע בתוכם “ממתיק” – כי הם מביאים את האדם להכיר בעוונות שלו ועוזרים לו לכוון את החיים שלו לקראת תיקון פגמיו (הדבר נרמז גם בכיס המרה: מיצי המרה מרים מאוד, אך תפקידם “להמתיק”).

התלמוד מדמה את המלח לייסורים משום שכמו שהמלח ממתיק את הבשר, כך הייסורים ממרקים את העוונות של האדם!

השימוש עושה התלמוד במילה ‘ברית’ ביחס למלח ולייסורים עשויה בבירוריו של רבי נחמן כדי לחשוף ממד נוסף של הדרכים שבהן עשויה הרית להביא אדם לחיי מתיקות וסיפוק, וכך הוא אומר:

“הצדיק מקביל לברית. הוא מקיים את העולם כולו, ונושא את כל ברכותיו, כפי שכתוב (משלי י, ו): “ברכות לראש צדיק”. שהרי הצדיק (כלומר, מידת היסוד) מחזיק את שורש הנשמות כולן, אשר ממנו יוצא השפע לעולם (ליקוטי מוהר”ן חלק א, נד: ג).

רבי נחמן ממשיך ומסביר, שהמושג צדיק רומז לשמירת הברית. אדם, במידה והוא שומר את בריתו, יכול לשאת בתואר ‘צדיק’.

ברית שמורה מסייעת לאדם לעמוד בסבלו ולזכות אותו בברכות רבות, היא גם עוזרת לו להתפרנס בכבוד.

אם לא היה מלח העולם לא היה יכול לסבול את המרירות

אם לא היה מלח העולם לא היה יכול לסבול את המרירות…

ברית שמורה המצביעה על מדרגות הצדיק ועל ברית המלח מסייעת להקל על הברית האחרת – ברית הייסורים.

שמירת הברית מסייעת לאדם לחיות חיי סיפוק ואושר ואף מגוננת עליו מפני כניעה לעבודת האלילים של הקנאה. שום דבר אינו גורם לאדם להפסיד את אונו ואת חיותו כמו הדאגה והעצבות. הדבר מוביל לדיכאון, שגורר בעקבותיו דאגות נוספות, ללא גבול.

לכן, דאגתו של האדם למצבו הכספי (הנובעת מפגימת הברית) עלולה אפילו לקצר את חייו! בדומה לכך, מי שמורד בצדיק, השומר האמיתי של הברית, נענש וארס הקנאה מוטל בו. שמירת הברית וההישמעות לצדיק מסייעות לאדם לגבור על דאגות מעין אללה ומביאות אותו לשמחה, חיי אושר וסיפוק עילאי! (ליקוטי מוהר”ן חלק א, כג: ג-ז).

(המאמר מבוסס על דברי המחבר בספרו אנטומיה של הנשמהכנסו ותיהנו מהמבצעים המיוחדים של חנות האתר שלנו!).

 מאמרים מרתקים נוספים בנושא בריאות – הגוף והנפש תמצאו בקישור הזה.