דף הבית יהדותהשקפה וחכמה יהודית מדע ואמונה – הוויכוח של הפרופסור והסטודנט המפורסם