דף הבית יהדותהשקפה וחכמה יהודית להפסיד בגלל קורי עכביש?