להיות צדיק – השבח הגדול ביותר

השבח הגדול ביותר הוא להיות צדיק, אבל איך עושים את זה? עם הדיבור שלנו! רבי נחמן נותן לנו את הדרך להשיג את זה עם עניין המלכות והבגדים!

רבי נחמן מברסלב מדבר בספרו ליקוטי מוהר”ן (תורה כ”ט) על תיקון המלכות.

בתחילה, הוא מבאר את הבחינה של תיקון הדיבור, שזה בחינת תיקון המלכות, כמו שנאמר: “מלכות פה”, שזה נעשה על ידי שבח הצדיקים, ואחר כך מקשר לזה את הבחינה של “בגדים לבנים”, היינו שמירת הבגדים מלא לבזותם בכתמים וכו’, שזו גם בחינה של תיקון המלכות, כמו שרבי יוחנן קרא לבגדיו “הכבוד שלי”, ונאמר “מלך הכבוד”, וכן נאמר “צדק לבשתי” – צדק הוא בחינת המלכות, ומי שמבזה את הבגדים הוא מורד במלכות, עיינו שם הכל.

והנה, בהתבוננות מעט במה שמאפיין את הבחינה של מלכות המתבטאת בדיבור, ומה שמאפיין את הבחינה של מלכות המתבטאת בבגדים, רואים הבדל ביניהם – אם ניקח לדוגמה מלך בשר ודם, שבוודאי שעיקר המלכות שלו היא בדיבור ועל ידי זה מצווה ומנהיג את המדינה, אמנם הוא מחויב להיות לבוש בבגדי מלכות אחרת לא תהיה נראית גדולתו ורוממותו על שאר העם, וממילא תיחלש יראתם ואז גם פחות ישמעו בקולו ויסורו למשמעתו. ואם חלילה יהיו בגדיו נבזים ומלוכלכים, בוודאי שכל מלכותו תיכנס להעלם גדול ולא ישמעו לו כלל. (בכלל הלבוש גם כל גינוני הטקס, שרי המלכות, מדי הצבא וכו’).

אולי גם זה יעניין אתכם:

איך יוצאים מגלגל הקסמים?

הגילוי שבתוך ההסתרה

יש לנו על מי לסמוך

מי הם מגני הארץ?

שמים את הפוקוס על היום

חדלו להיות עניים

להחזיק את המקל בשני הקצוות

לעבור את הגשר הצר

עולם הפוך ראיתי

תשכחו מהכל ותתחילו מחדש

על ידי הבנה זו בבחינות של המלכות, מבינים באופן נוסף את החלק הראשון שבו מדבר רבינו על תיקון הדיבור שנעשה על ידי שבח הצדיקים, כי שבח הצדיקים ובכלל זה שבחו של צדיקו של עולם הקב”ה, כמו שמובא שם, הוא בחינת בגדי הפאר של המלכות, כי כאשר משבחים את הצדיקים אזי מרוממים ומפארים את בחינת המלכות, שזה דומה למה שהמלך לבוש בבגדי פאר, היינו תיקון הבגדים, ואזי הדיבור נשמע ונתקבל, כנ”ל בדוגמת המלך – שככל שמלכותו יותר בולטת בפאר והדר כך יותר שומעים את צו המלכות שלו.

כאשר משבחים את הצדיקים אזי מרוממים ומפארים את בחינת המלכות, שזה דומה למה שהמלך לבוש בבגדי פאר, היינו תיקון הבגדים, ואזי הדיבור נשמע ונתקבל…

נמצא, שכמו שאנו צריכים לשמור על בגדים נקיים ומכובדים, שזה תיקון המלכות, כמו כן אנו צריכים לשמור על דיבור כזה שהוא בבחינת תיקון הבגדים, היינו שנרגיל עצמנו בדיבורינו לפאר ולשבח את הצדיקים, הן בפרטיות כלפי צדיקים ידועים והן בכלליות לשבח תמיד את הבחינה של “צדיק וירא שמים”. דהיינו, שיהיה ברור לשומעי לקחנו שלהיות “צדיק וירא שמים” זה הדבר הכי חשוב שישנו. וזה השבח הכי גדול שאפשר לתת למישהו, הרבה יותר מהשבחים שרגילים בעולם, כמו חברמן, עסקן, גבר וכדומה.

אל תזלזלו בבגדים, יש להם השפעה על השומעים אתכם…

על ידי דיבור של שבח הצדיקים נזכה, ממילא, ללמד ולחנך ולהכניס את הדעת האמיתית במי ששומע אותנו,  כי דיבורי יראת השמים (מלכות) שנדבר יתקבלו מכיוון שכבר שיבחנו ורוממנו את הבחינה של צדיק, וממילא נעשה חשיבות לדיבורים מעין אלו. מה שאין כן כאשר הבחינה של צדיק וירא שמים אינה מרוממת, אזי לא רוצים לשמוע דיבורים כאלה אלא רוצים לדבר על הבלים כמצוי מאוד. וזהו הפירוש על מה שרבינו אומר – שצריכים לרומם את המוחין, היינו לרומם את בחינת הקדושה הנותנת חשיבות לרוחניות, יראת שמים וכדומה מעל הכל!

אתם מוזמנים ליהנות מחכמתו ומשנתו של רבי נחמן מברסלב במאמרים מרתקים נוספים בקישור הזה.