דף הבית יהדותהשקפה וחכמה יהודית לא יכול להרשות לעצמי לפחד