דף הבית יהדותהשקפה וחכמה יהודית כשרבי רוזנפלד לימד לתת צדקה