כשנסגרת דלת, נפתח חלון

כשנסגרת דלת נפתח חלון
איזו יצירתיות צריכה להיות לנו עם האמונה שכאשר דלת נסגרה הפתח הבא יהיה דווקא דרך החלון. רבי נחמן על הדלת שהקב”ה סוגר והחלון שנפתח לנו כדי להשתחרר.

“אפילו אם השערים נסגרו וננעלו מכל צד ופינה – עד שאדם חושב בטעות שכבר לא נותרה תקווה, חס ושלום, אני עדיין מאמין שיש בוודאי יש המון תקווה! כי השם הוא כל יכול והוא בוודאי יכול לשלוח את הישועה כהרף עין, וכוח הישועה שלו הוא אינסופי ועצום”!

כך כותב רבי נתן מברסלב (בספר עלים לתרופה) לבנו יצחק על מנת לעודד אותו לא לאבד את התקווה.

אולי גם זה יעניין אתכם:

הרגעים המתוקים נחשבים

סירת המפרש של אבא שלי

שמחה, זה כל מה שאנחנו מבקשים

12  טיפים לרגעים קשים

ומה זה אומר לנו?

רבי נחמן מברסלב מלמד אותנו שיעור מאלף בספרו ליקוטי מוהר”ן (קצ”ה) בו הוא מגלה לנו עיקרון חשוב מאוד לחיים מוצלחים.

אמרה עממית ומוכרת מלמדת אותנו ש”השם לא סוגר דלת לפני שהוא פותח חלון”. כמובן, שהדיבור הזה מגיע מדבריו של נעים זמירות ישראל – דוד המלך ע”ה, שבוודאי ידע מה המשמעות של לחיות חיים קשים. “בצר הרחבת לי” (תהילים ד) אומר דוד המלך לבורא עולם מתוך הכרה ותודה על הזמנים הכי קשים שלו. ותאמינו לי שהיו לו.

צר, פשוטו כמשמעו, צר ומצר, כשהצרה סוגרת מכל פינה וצד ומעיקה. “בצר הרחבת לי” – כשהיה לי צר הרחבת לי, פתחת פתח שירחיב בעת הזאת ויקל עלי.

 “…היינו, שגם אפילו בהצרה בעצמה השם יתברך מרחיב לנו. כי אם יסתכל האדם על חסדי ה’, יראה שאפילו בעת שהשם יתברך מצר לו, גם בהצרה בעצמה השם יתברך מרחיב לו ומגדיל עמו” – מעניק לנו רבי נחמן את אחד המפתחות שיעזרו לנו להתמודד עם זמנים כאלה בחיים כדי לעבור אותם בשלום.

“בצר הרחבת לי” (תהילים ד) אומר דוד המלך לבורא עולם מתוך הכרה ותודה על הזמנים הכי קשים שלו. ותאמינו לי שהיו לו.

בכל מצב של קושי ומצר יש תמיד פתח והרחבה שהקב”ה משאיר לנו לנשום דרכו, לקחת אוויר כדי להמשיך הלאה.

ורבי נחמן מסיים את שיעורו ואומר לנו בביטחון מלא: “וזה: “בצר הרחבת לי”, היינו אפילו בתוך הצרה בעצמה נתת לי הרחבה בתוכה, מלבד מה שאנו מצפים שהשם יתברך יושיענו בקרוב מכל הצרות וייטיב עמנו מאוד, אך אפילו בעת הצרה בעצמה מרחיב לנו”.

בצר הרחבת ליבצר הרחבת לי…

“ריבונו של עולם, מלא רחמים, טוב ומטיב לכל, זכני ועזרני, ופתח עיניי וליבי ודעתי שאזכה תמיד להסתכל על הטובות וההרחבות שאתה מטיב עמי ומרחיב לי גם בתוך הצרה והמצוקה בעצמה, אשר רק על ידי זה יש לי חיות וקיום בתוך מעוף מצוקותיי וצרותיי, צרות הנפש והגוף, אשר סבוני גם סבבוני, כתרוני והדריכוני, אשר כמעט אין דרך לנטות ימין ושמאל, אשר איני יודע היכן לברוח ממני בעצמי, כי אנכי בעצמי סבותי בנפשי כל מה שעובר עלי, בעוונותיי הרבים ובמעשיי הרעים ומחשבותיי המגונות, ואף על פי כן חסדך לא הסרת ממני. “חסדי ה’ כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו. כי חסדך גדול עלי והצלת נפשי משאול תחתיה” (ליקוטי תפילות חלק א תתשכא, עמוד תמז).

מאמרים נפלאים ומרתקים נוספים בנושא צמיחה אישית תמצאו בקישור הזה.