כלי הנשק של הידיים: תפילה ואמונה

כלי הנשק של הידיים תפילה ואמונה
הניסיונות, הקשיים והפרנסה לא תלויים בבחירות שלנו, אבל הם כן תלויים בכלי הנשק האדיר שיש לנו בשתי הידיים שלנו!

הידיים משולות לתפילה, כמו אצל משה רבינו, שהרים את ידיו בתחינה במהלך הקרב עם עמלק, ותפילה ואמונה אחת הן! – רבי נחמן מברסלב (ליקוטי מוהר”ן חלק א, ז:א).

אנו יודעים, כי מי שמאמין באמת בבורא עולם יניע את הידיים שלו לעיתים תדירות בתפילה, כאילו כדי לתת דגש לדבריו. אולם, אנשים רבים הרואים את עצמכם כ”נאורים” יותר מתביישים ונמנעים מלהביע בפומבי את רגשותיהם הפנימיים. חוסר היכולת הזה להביא לתוך התפילה רגש שמקורו בלב חושף פגם באמונה.

כאשר נלחמו היהודים בעמלק במדבר, עלה משה רבינו לגבעה סמוכה והתפלל להצלחתם. בעודו מתפלל, אומרת התורה, “ויהי ידיו אמונה” – פרושות בתחינה (שמות יז, יב, רש”י שם). אמונתו בבורא עולם הזינה את תפילותיו ונתנה לו כוח להרים אל על את ידיו. כל עוד היו ידיו מורמות – כל עוד משה הביע בכך את אמונתו ביוצר כל – הייתה יד בני ישראל על העליונה. זה היה כלי הנשק המושלם כנגד עמלק, שהוא הדוגמה להתחכמות ולכפירה (ראה ליקוטי מוהר”ן חלק ב, יט:ב). לכן, הידיים, התפילה והאמונה, במישור מסוים, הן מלים נרדפות זו לזו.

רבי נחמן מברסלב מלמד אותנו ש”את תפילותיו חייב האדם להתפלל כתחינה, כבקשת רחמים, ולא כדרישות” (ליקוטי מוהר”ן ח”ב א, כ:ה). גישת האדם בתפילתו מתבהרת באמצעות התנועות שלו, שהרי “דרישותיו” או “בקשותיו” של אדם מובעות לעתים קרובות על ידי תנועות ידיו.

אולי גם זה יעניין אתכם:

מדיטציה יהודית בשבעה צעדים

כוחה של התפילה

התבודדות? הנה כמה נוסחאות!

בבית, בשדה ובין אנשים

רבי נחמן מלמד גם, שגילוי הדיבור באמצעות הידיים רמז ל”ובעל כנפיים יגיד דבר” (קהלת י, כ). “כנפיים” אלה הן בעצם הידיים, ה”מוסרות” את הדיבור ליעד שלו, תוך שהן מגלות ומשלימות את המבע.

במובן מסוים, הידיים מתפקדות בדרך דומה לכנפי הריאה. שים לב לכך, שהידיים מחוברות לגוף בדיוק מול הריאות, ואלה וגם אלה מקבילות למיקומן של כנפיה של ציפור. בדיוק כפי שכנפי הריאה מסייעות במעבר האוויר, ומאפשרות על ידי כך את הדיבור, כך מסייעות גם הידיים בהעברת המסר שהאדם רוצה למסור בעל פה. על כן, כאשר האדם מתעורר למחוא כפיים או להניע את ידיו בדרכים אחרות כאשר הוא מתבטא בפני אלוקיו, תפילותיו פועלות יותר (ליקוטי מוהר”ן חלק א, ריב:א).

גישת האדם בתפילתו מתבהרת באמצעות התנועות שלו, שהרי “דרישותיו” או “בקשותיו” של אדם מובעות לעתים קרובות על ידי תנועות ידיו!

ידיים פגומות, אמונה פגומה

ידוע, שהאמונה מהווה מרכיב חשוב בתפילה מעומק הלב, ושהידיים מבטאות את אמונתו של האדם – או את חוסר האמונה שלו. הידיים והאמונה עלולות להיפגם על ידי קנאה, כפי שנאמר “כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה” (דברים ח, יז). זאת, משום שהידיים והאמונה מספקות לאדם את פרנסתו: ידיו עמלות, ואמונתו בבורא גורמת לקב”ה לפרנס אותו. רדיפת בצע אובססיבית מראה שחסרה לו אמונה ביכולתו של הקב”ה לפרנס אותו.

רבי נחמן מלמד, שכיום עבודת האלילים (שהיא ההיפך של האמונה) מצויה בעיקר בסגידה לממון. עבודת אלילים קשורה כל כך לכסף מכיוון שהכסף והזהב מייצגים, בהתאמה, את הספירות חסד וגבורה אשר יחד משקפות את יופיים (כלומר, תפארתם) של הצבעים העליונים  (כל ספירה מייצגת צבע אחר, ראה זוהר חלק ב, קמח, א, נספח ד).

כפי שראינו, ה”ידיים” – המיוצגות על ידי חסד וגבורה (כסף וזהב) – מייצגות את האמונה.

הידיים מקבילות למיקומן של כנפיה של ציפור

הידיים מקבילות למיקומן של כנפיה של ציפור…

כאשר קיימת אמונה, מתגלה יופיו האמיתי של הממון, כי אז משתמשים בו כדי לתמוך בעיסוק באלוקות. כאשר נוכחת אמונה, אפילו הממון המוצא על צרכיו היומיומיים של האדם משקף את הרוחניות (ליקוטי מוהר”ן חלק א, כה:ד). כאשר חסרה האמונה, כאשר משתמשים בממון שלא לצרכי הרוחניות, יופיים של צבעים אלה (המשקפים את מידות חסד וגבורה) נחבא. או אז, נוצרת אי שביעות רצון אצל האדם מעושרו והוא שואף לרכוש עוד ועוד.

מסיבה זו (אף על פי שהיא אינה תמיד מודעת) להוטים אנשים לשים את “ידיהם” (דהיינו, חסד וגבורה) על ממון. שהרי הידיים הן המבטאות את פרנסתו של האדם ואת יכולתו להפוך ולהפנות את יגיע כפיו לאמונה. לכן, מלמד רבי נחמן, שערכה של התפרנסות מיגיע כפיו של האדם הוא כה רב, שמי שנוהג כך יכול להכיר את תפארתו של הבורא בדרך שאפילו המלאכים אינם יכולים לזכות לה! (ספר המידות, ממון ב, יא).

דרך אחרת לתקן ידיים פגומות ועל ידי כך – את האמונה, היא על ידי קבלת עצה – ואפילו גערה – מצדיקי האמת. הסיבה לכך היא שהצדיקים משרים באדם אמונה בבורא עולם באמצעות תורתם (ליקוטי מוהר”ן חלק א, כב: ב-ג, שם כג, ב).

התפילה והאמונה, אם כן, יכולות לשמש ככלי נשק בעזרת הידיים, כל עוד התפילה נאמרת בכנות, ובאמצעות התפילה לידיים יש את היכולת לעורר את כוח הבריאה. אמן, שנזכה לזה.

(המאמר מבוסס על דברי המחבר בספרו אנטומיה של הנשמהכנסו ותיהנו מהמבצעים המיוחדים של חנות האתר שלנו).

 לאמונה ולכוח התפילה שלנו יש כוח עצום עם השפעה אדירה על החיים שלנו, בואו להכיר את הכוח הזה מקרוב ולדעת איך להשתמש בו בכל מצב – בקישור הזה!