דף הבית חגים ומועדיםאלול וחודש הרחמים כי לא כלו רחמיך כי לא תמו חסדיך