דף הבית רוחניותצמיחה אישית חושך – להישאר באפילה או לשמוח?