דף הבית פרשת השבוע חבר’ה, הזמן רץ! – פרשת השבוע משפטים שבת שקלים