דף הבית יהדותהשקפה וחכמה יהודית ויהי בחצי הלילה – תפילת תיקון חצות