התבודדות? הנה כמה נוסחאות!

הגעתם לשלב המעשי של ההתבודדות והמילים לא יוצאות? הנה כמה נוסחאות שיכולות להיות לכם התחלה טובה לנהר המילים שיבוא מתוך הלב בעקבותיהן…

שיחה פרטית עם הקב”ה עשויה להיות מהנה או כבדה, הכל תלוי באופן בה מנהל המתבודד את השיחה. אם הוא מקיים התבודדות פשוטה ושוטפת – הוא ירגיש משיכה גדולה להתבודדות וימתין כל יום בקוצר רוח לרגעים מתוקים אלו. לכן, הבאנו במאמר זה המלצות שונות כיצד להתבודד וכן מספר דוגמאות.

לעתים קרובות קוראים אנשים על קיום שיחות עם הקב”ה, הם לומדים את התורות והשיחות המתייחסות להתבודדות וכל פרטיה נעשים להם מוכרים: מתי להתבודד, איפה להתבודד, באיזו תדירות להתבודד, כמה זמן להתבודד, ועל מה להתבודד – אבל כאשר מדובר בעשייה בפועל ממש, הם מוכים פחד בלתי רציונאלי! כל המערכות מתמוטטות! המחשבות מחווירות, המילים מתייבשות. מה לעשות? אל דאגה, תופעה כזאת אינה נדירה כלל, ולא רק אצל מתחילים. רבי נחמן מברסלב אמר פעם, שכאשר זוכה האדם ומתבודד לפני השם יתברך וכל מה שהוא מצליח לומר באותה שעה הוא רק “ריבון העולמים!” – גם זה טוב מאוד (חיי מוהר”ן תמ). יתירה זמו, אמר הרבי, שאפילו רק לשבת בלי להגות אף מילה, אבל לשבת לפני השם, גם הוא בעל ערך (ליקוטי מוהר”ן, ח”ב, כה).

בכל מקרה, מועיל לדעת משהו מעשי על הדרכים לקיים התבודדות. ההצעות הבאות, מה שאפשר לומר כאשר משוחחים עם הקב”ה וכיצד לומר את הדברים, אינן אמורות לשמש כמדריך מושלם. למעשה, האפשרויות הן ללא סוף והכל תלוי באדם, במקום ובזמן. דוגמאות אלה מיועדות רק להקנות לקורא מושג מסוים על הדרכים להתבודד, והן מספקות קשת סבירה של נושאים השווים פחות או יותר לכל נפש. בסופו של דבר, על כל אדם לבחור את המילים ואת הנושאים הקרובים ביותר אליו.

בפשטות ובגלוי – בהדריכו את תלמידו הנאמן רבי נתן בתורת ההתבודדות, אמר לו פעם רבינו: האדם צריך לדבר עם הקב”ה בצורה פשוטה וכנה, כאילו ניהל שיחה עם ידיד קרוב (חיי מוהר”ן תלט, כוכבי אור עמוד יב אות ד). האם הייתה לך אי פעם בעיה שדיברת עליה עם ידיד, עם ידיד אמת? עוד בטרם שאתה מודע למה שאתה עושה, אתה חושף את סודות ליבך הכמוסים ביותר. המילים פשוט זורמות להן מעצמן. זאת, משום שאתה קרוב לאותו ידיד, חופשי ומשוחרר ואינך חש כל סיבה לרסן את שטף דיבורך – כך צריכה התבודדות להתנהל.

אם כלפי חברך הטוב אתה יכול לדבר כך: “יענקל’ה, אתה יודע מה קרה לי היום? התעוררתי בהרגשה טובה והלכתי לבית הכנסת. התחלתי להתפלל במרץ. אבל אז ראיתי את יוסי – זה שניהלתי עמו ויכוח מר לפני שבוע. ובכן, בלי להרגיש כלל הלכה לי ההתלהבות והרגשתי כמו בול עץ. אתה יודע, כך קורה לי כמעט כל יום. בכל אופן, הלכתי הביתה ממורמר לחלוטין ובסוף רבתי עם האישה. משם הלכתי לעבודה והכל השתבש לי. האמת היא, שלא אופתע אפילו אם הבוס יפטר אותי. מה אעשה? אני לא מצליח לקחת את עצמי בידיים. אני מנסה להחזיק את הכל בשליטה ולעבור את היום ברגל ימין, אך תמיד משתבש לי. מה אני יכול לעשות? אולי יש לך איזה רעיון?”

אולי גם זה יעניין אתכם:

בבית, בשדה ובין אנשים

התבודדות – הדרך שהאויב לא מכיר

הגדולה והסגולה שבאמירתם

בכנות, לא בכאילו

כמה פשוטה, ככה יפה

כוחה של תפילה

מכל מילה נברא מלאך

אם אני מתפלל, אני מקבל הכל?

ניסים, גם אתם יכולים לעשות!

התכנית של רבי נחמן

חיים מלאים

 

רוצים ספרים מלאים בעצות והכוונה לחיים מאושרים? הקליקו כאן והם בדרך אליכם!

ממש כך אתה יכול לדבר עם בורא עולם. כן, כך פשוט. אך במקום לפנות לידידך הקרוב, פנה אל ידידך הקרוב ביותר. במקום “יענקל’ה” אמור “ריבונו של עולם”. אתה יכול להתבטא ולפרוק את הנטל אשר על ליבך בדיוק באותה דרך, באותו גילוי לב ובאותו פירוט. ככלות הכל, אם יענקל’ה יכול להקשיב ואולי גם להציע את עזרתו, הרי הקב”ה בוודאי שיכול! חשוב לציין שחז”ל אמרו (ראה בבא בתרא טז ע”א) – שאין נוהגים קלות ראש כלפי שמיא. אסור לו לאדם לחשוב או לדבר אל הקב”ה בקלות ראש, כמו שמתבטאים חז”ל “חברותא כלפי שמיא מי איכא?” הייתכן לנהוג כ”חבר” עם השמים? אולם, אין הכוונה בכך למנוע תפילה ישירה ואישית – התבודדות – שבה פונים אל בורא עולם כפי שמדברים עם ידיד קרוב. הפתיחות וגילוי הלב שבהם אנו “חושפים” את הכל לפני ידיד קרוב, ואשר הם רצויים גם כאשר משוחחים עם הקב”ה, אין להתייחס אליהם כקלות ראש (ראה גם גיטין נז ע”א).

כמו ילד – רבינו פיתח גישה נוספת ביחס להתבודדות. כשרצה להבהיר כיצד יש לגשת להנהגה חשובה זו, הוא אמר שטוב מאוד לשפוך את שיחנו בפני הקב”ה כמו ילד המתחנן לפני אביו. הקב”ה מכנה אותנו בניו, כמו שכתוב (דברים יד, א): “בנים אתם לה’ אלוקיכם”. לכן, טוב להביע לפני הקב”ה את מחשבותיך ואת צרותיך כמו ילד המתלונן וקובל לאביו על צרותיו ובעיותיו (שיחות הר”נ ז).

בפסקאות הבאות נקבל הצצה אל עבר כמה תפילות קצרות שאפשר להתפלל אותן בזמן התבודדות. זכורו: כל מחשבה פרטית ניתנת להרחבה, להרהור ולתפילה במשך שעות. צירופים של שני רעיונות או יותר, ללא גבול. השתמשו בכל גישה שהיא, בכל תפילה שהיא ובכל תחינה שהיא שתמצאו לנכון, ובטאו את הכל במילים שלכם. העיקר: שיזרום חופשית מהלב.

נוסחאות פשוטות כלליות – אנא, השם! אני נבוך לגמרי. אני יודע על היהדות, אך אין לי כל מושג והרגש בה. עזור לי, הדרך אותי, כדי שאבוא לידי אמונה אמיתית בך.

 

או: אבי שבשמים! אני מבולבל לגמרי. אני קורא אודותיך. אני לומד עליך. אני שומע עליך. אני שומע על היהדות. אבל אין לי מושג מה היא באמת. עזור לי, הדרך אותי בדרכיך כדי שאוכל ללמוד עליך, על קיומך, ואגיע לידי אמונה אמיתית בך.

או: ריבונו של עולם! אני רוצה להתקרב אליך. אני רוצה לחוות אותך, את טובך, את חסדך, את רחמיך שאין להם גבולות. פתח לפני את דרכיך את דרך התורה, את דרך הצדיקים האמיתיים, כדי שאוכל ללמוד כיצד להתקרב אליך. אני מבין שהתרחקתי ממך מאוד, אני מבין שאינני ראוי לכל התגלות. אך אני יהודי! נבראתי להכיר בך ולעבוד אותך. עזור לי! הדרך אותי בדרכך כדי שאלמד עליך, על קיומך וכך אבוא לידי אמונה אמיתית בך.

או: בורא עולם! אני רוצה להתקרב אליך. אני רוצה לחוות אותך, את טובך, את חסדך, את רחמיך שאין להם גבולות. פתח לפני את דרכיך, את דרך התורה, את דרך הצדיקים האמיתיים, כדי שאוכל ללמוד כיצד להתקרב אליך. אני מבין שהתרחקתי ממך מאוד, אני מבין שאינני ראוי לכל התגלות, אך אני יהודי! נבראתי להכיר בך ולעבוד אותך. הורדת אותי אל הארץ הגשמית הזאת, אתה אשר שמת אותי במקומי, במצב הזה, כשאני חשוף לפיתויים היומיים של חיים ארציים-חומריים אלה. אני יודע שזה לטובתי, שאחפש ואמצא את האמת – אותך – ואתעלה אל מעל לשקרים הרווחים סביבי. אולם אני חלש מדי. אינני מצליח אף פעם להתגבר על תאוותי. אנא! אנא! עזור לי להתקרב אליך. עזור לי לחוש תמיד את נוכחותך כדי שאוכל תמיד להתקרב אליך עוד ועוד. עזור לי לשמוח תמיד, עזור לי לחוש אושר ושמחה בכך שאני יהודי ומקיים את יהדותי בגאון.

האם הייתה לך אי פעם בעיה שדיברת עליה עם ידיד, עם ידיד אמת? עוד בטרם שאתה מודע למה שאתה עושה, אתה חושף את סודות ליבך הכמוסים ביותר. המילים פשוט זורמות להן מעצמן. זאת, משום שאתה קרוב לאותו ידיד, חופשי ומשוחרר ואינך חש כל סיבה לרסן את שטף דיבורך – כך צריכה התבודדות להתנהל!

תלמוד תורה – אנא בורא עולם! עזור לי ללמוד תורה בקביעות יום-יום. סייע בידי להבין את תלמודי, עזור לי לזכור את מה שלמדתי. אנא הנחה אותי בתכנית לימודים ראויה ומועילה בהתאם ליכולותיי ולכישרונותיי. סייע לי לנווט בבטחה ב”ים התורה”, כדי שכל מה שאלמד יקרב אותי עוד אליך.

או: אנא, השם! עזור לי ללמוד תורה. סייע בידי ללמוד חומש, תנ”ך, משנה, גמרא, הלכה ומוסר, כל יום. כל מה שאלמד – סייע נא בידי להבינו ולזכרו. עזור לי לנווט בבטחה ב”ים התורה”, כדי שכל מה שאלמד יביא לי ידיעה אמיתית וחכמה אמיתית להתקרב עוד אליך.

או: אנא, השם! עזור לי ללמוד תורה. סייע בידי להקצות זמן כל יום ללימודים ואפשר לי להתמיד בכך. כל מה שאלמד, עזור לי להבין ולזכור. הנחה אותי ללמוד רק את המותר, כדי שכל מה שאלמד יביא לי ידע וחכמה להתקרב בהם אליך. הרחק אותי מהפילוסופיות ומהחכמות השקריות העלולות להרחיק אותי ממך. אפשר לי למצוא מורה מתאים להעביר אלי את המשמעות האמיתית של מה שאני לומד, כדי שלא יטעו אותי ויתנו לי רק עצה טובה.

תפילה – אנא, השם! עזור לי להתרכז בתפילות שאני מתפלל לפניך. אנא, גם ברגע זה כשאני מתפלל אליך, ליבי רחוק ממה שאני מדבר. אינני מסוגל להתרכז, מחשבותיי שטות לכאן ולכאן. אנא, אפשר לי להרגיש את המילים. אפשר לי להעריך כראוי את יופיין של מילות התפילה כדי שאוכל למצוא אותך.

 

או: אלוקים יקר! עזור לי לכוון בתפילותיי. אנא, אני רוצה להתפלל אליך, אני רוצה להוציא מפי את תפילותיי בשמחה. אנא אפשר לי להרגיש את המילים. אפשר לי להעריך את יופיין של מילות התפילה, כדי שאוכל למצוא את דרכי אליך. פתח את ליבי, פתח את פי ואנא אפשר לדבריי לזרום אליך בריכוז מלא. אנא קבל את תחינותיי וכוון את תפילותיי הישר אליך.

או: אבי שבשמים! אנא עזור לי. אני רוצה להתפלל, אני רוצה לשפוך לפניך את שיחי. אני רוצה להתקרב אליך יותר ויותר, אולם אינני יודע מה לומר. אני מוטרד. אני רחוק ממך ואני מתקשה להתגבר על תאוותיי הגשמיות. אולם, בכל ליבי אני מבקש להתקרב אליך. אנא, אפשר לי להתבודד כל יום, אנא הושב אותי לפניך לפחות שעה בכל יום, כדי שאוכל להתפלל אליך ולשפוך לפניך את געגועי ליבי. אפשר לי לומר את תפילותיי היומיות בכוונה. ואנא! שאזכה להתעורר תמיד בזמן להגיע לתפילה בבית כנסת, במניין.

העיקרון הוא למצוא את הנוסחה הפשוטה שעושה לך הכי טוב בשיחה עם אבא!…

אמת ואמונה – אנא בורא עולם, אנא זכני להאמין בך באמונה שלמה! אמונה שלמה בך, בתורתך, בצדיקי האמת. מנע אותי משקר, ממחשבות זרות ומכל מיני מחשבות העלולות להרחיק אותי ממך. אנא השם! הובל אותי בדרך האמת למען נשמתי. הבא אותי בדרך שתקרב אותי עוד ועוד אליך. תן לי אמונה שלמה, אמונה איתנה, שכל הקשור בך – אמת. ואפשר לי למצוא את האמת הזאת – אותך – כדי שאוכל תמיד להתקרב אליך.

 

או: אני מוטרד על ידי שאלות רבות. יש לי שאלות רבות מדי, אך אין לי תשובות. אני מוטרד על ידי דברים רבים שאני רואה, אך איני מבין. אנא, השם, במקום שאני מסוגל להבין את התשובה, ספק לי אותה. ובמקום שאינני מסוגל עדיין להבין, אנא חזק את אמונתי בך. חזק את קבלתי אותך כמלך, כמלך העולם, ואפשר לי באמת להאמין שאני וכל הקורה לי נתונים אך ורק בידיך. אנא סייע בידי להודות בכך כל יום ולהיות מודע לנוכחותך בכל זמן, והבא את כל עם ישראל ואת כל אומות העולם להכיר בריבונות שלך.

מידות ותאוות – אנא השם! עזור לי לתקן את מידותיי. יש לי כל כך הרבה תכונות שאני זקוק לעבוד עליהן ולשפרן עד שאינני יודע כלל איפה להתחיל. אני רוצה ענווה, יש לי יוהרה; אני רוצה סבלנות, אני מלא כעס. התפרצתי ולא בסתם התפרצות! אולם אני לא כל כך רע. בכל זאת, אני רוצה להתקרב אליך! אולי לא מגיע לי. אבל, השם, יש לי גם נקודות טובות. יש בי מידה טובה המראה שאני יכול להתקדם. אנא סייע בידי לגלות נקודה טובה זו, עזור לי להתגבר על מידותיי הרעות. טע בי מידות טובות. אינני רוצה יותר להתפרץ. עזור לי לשלוט בכעסי וסייע בידי גם להשיג מידות טובות נוספות.

 

או: אבי שבשמים, עזור לי! היום באמת הגזמתי. פיטמתי את עצמי יותר מאי פעם בעבר. מתי אלמד לרסן את תאבוני? מתי אלמד להגיד לאוכל “לא!”? עזור לי. מנע אותי מאכילת יתר, מפיטום עצמי. הצילני מהגזמות מעין אלה. הצילני נא גם מדיבה, משקרים, ממעשי ליצנות וממעשי מרמה, מלעג ומהתערבות בדברים שאינם ענייני. סייע בידי לעשות את מה שצודק. עזור לי לפתוח את פי לתורה ולתפילה, לאמירת אמרות חסד ולחיזוק חבר. מנע אותי מעשיית הרע!

ילדים – היום, כפי שאתה, השם, יודע היטב, התברכנו אני ורעייתי שתחיה בתינוק נאה. אנו מודים לך מקרב ליבנו. ובזה אני פונה אליך: ריבונו של עולם, אב רחום, בבקשה ממך שתעניק לילד הזה בריאות טובה. עזור לנו לגדל אותו בקלות. תן לנו את החכמה ואת הסבלנות הנחוצות לטפל בילדים, כדי שנזכה לגדלם להיות יהודים טובים.

 

או: היום שיקר לי בני בן הארבע. כעסתי עליו וסטרתי לו. אינני יודע אם נהגתי כשורה או לא. האם הייתה מטרת הסטירה ללמד את בני את חומרת חטאו, או שמא היא באה רק כדי לשכך את כעסי? האם התאים העונש לעבירה? אולי הייתי צריך לחפש דרך אחרת ללמד אותו שלא טוב לשקר? אנא, השם, סייע בידי לשלוט בכעסי, עזור לי לראות מה הם מניעיו של בני כשהוא מתנהג כך. אני מבקש ממך, ריבונו של עולם, להנחות אותי בדרך הנכונה להדריך את בני זה. תן לי את החכמה ואת הסבלנות כדי שאוכל לגדלו כיהודי טוב.

או: אנא, השם, הנחה אותי, הדרך אותי. למד אותי כיצד לגדל בדרך נכונה את בתי. היא הופקדה בידי על ידיך. אני, כהורה וכאפוטרופוס, מבקש את מה שטוב לה. אני רוצה רק את הטוב ביותר בעבורה. אבל מה באמת הטוב ביותר בעבורה? רק אתה יודע, ריבונו של עולם. רק אתה יכול להבטיח שתהיה עליה הגנה מפני הרע, מפני תחלואי החברה, מסכנות הרחוב, וכו’. אפשר לה לפתח מידות טובות, רצונות טובים, כוונות טובות, כדי שתחתור אך ורק לטוב. הענק לי את החכמה ואת הסבלנות כדי שאוכל לגדלה כאישה צנועה וכשרה וכיהודייה טובה ונאמנה לך.

פרנסה – אבי שבשמים! אני צריך את עזרתך! יש לי חשבונות שאני חייב לפרוע. אני זקוק לכסף לשלם את חוב המשכנתא על ביתי, תשלומי שירות שונים וכו’. אני צריך לשלם בעד חינוך ילדיי. החשבונות הם גדולים ועצומים! אין לי מושג מאין לקבץ סכומים כאלה. עזור לי! או הקטן את הוצאותיי או הגדל את הכנסותיי. אך אנא, עזור! אני מתמוטט תחת הנטל. אנא עזור לי להיחלץ מתחת לעול זה, כי הוא כבד מנשוא.

 

או: מצאתי עסק חדש להשקיע בו. הוא נראה טוב. האם אני צריך להשקיע בו, או לא? מהי הדרך הנכונה בשבילי? אני זקוק להדרכתך. אנא הראה לי את הדרך הנכונה, כדי שאקבל את ההחלטה הנכונה ממנה יצמחו רק טובות לי ולבני ביתי, ולא יפריעו לי חלילה מעבודתך הקדושה.

או: מצאתי עסק חדש להשקיע בו. הוא נראה טוב. האם אני צריך להשקיע בו, או לא? מהי הדרך הנכונה בשבילי? אני זקוק להדרכתך. האם ישאיר לי העסק הזה די זמן לתפילה, ללימוד ולמשפחתי? האם אכניס ממנו הכנסה מכובדת? אנא הראה לי את הדרך הנכונה כדי שאוכל לקבל את ההחלטה הנכונה ממנה רק נרוויח אני ובני ביתי, כך אוכל לפרנס את משפחתי וגם ללמוד תורה ולעבוד אותך כראוי.

או: מצאתי עסק חדש להשקיע בו. הוא נראה טוב. האם אני צריך להשקיע בו, או לא? מהי הדרך הנכונה בשבילי? אני זקוק להדרכתך. האם יספק לי העסק הזה די הכנסה לפרנס את בני ביתי וגם לתרום בעין יפה לצדקה, או שמא יתברר שהוא מלכודת? האם אשתעבד לעסק הזה יומם ולילה, כשרק מעט מזמני יישאר לי לצרכי הרוחניים ולצרכי האחרים? האם אהיה חופשי לעצמי ולך בשבת קודש? אנא הראה לי את הדרך הנכונה כדי שאוכל לקבל את ההחלטה הנבונה שתיטיב עמי ועם בני ביתי, כך אוכל לפרנס את המשפחה וגם יהיה לי די זמן ללמוד תורה ולעבוד אותך כראוי.

בחופשה – אבי שבשמים, כמה אני עייף וסחוט! אני זקוק בדחיפות לחופשה. אבל לאן אלך? הייתי רוצה מקום שם אוכל לנוח, להתחדש, להתחזק ולהתרענן. אבל אני רוצה לזכור גם אותך בעת חופשתי. אנא אפשר לי למצוא מקום נופש מתאים שאוכל למצוא בו את צרכי הרוחניים, כמו בית כנסת, מקווה ומזון כשר. שלא אשכח ליטול עמי ספרי קודש ללמוד ולהגות בהם בימי החופש. העיקר, אבא יקר, תן לי כוח שלא לשכוח אותך או את יהדותי כאשר אני בחופש.

 

משפחה וידידים – ריבונו של עולם! אנא, עזור לי שישרור השלום בביתי. שהמתח בין משפחתי ובין אחים ושכנים ישתחרר. אנא סייע בידינו לעקור את היריבות ולהשכין שלום בבית (בעת הצורך כדאי להזכיר שמות האנשים עמם שרוי אני במתח חברתי ולבקש על התפוגגות המתח).

 

או: היום ניהלתי שיחה מסוימת שממנה צמחה מחלוקת ביני לבין חברי (ואפשר גם לחזור על דברי השיחה!). נדמה לי שצדקתי, או לפחות מנקודת ראותי נראה לי כך. בכל מקרה, לא התכוונתי לאפשר אותה פליטת פה, אך היא קרתה. אני מצטער. מה אני יכול לעשות לתקן את הרושם? עזור לי למצוא דרך נעימה לתקן את מה שהתעוות. לפחות תן לידידי להבין שלא עשיתי כך בזדון, חס וחלילה! עזור לי לשלוט בלשוני כדי ששוב לא אומר דבר שיפגע באחרים. עזור לי להבין גם את זווית הראייה של הזולת.

בריאות טובה – אנא בורא עולם, ברחמיך הרבים, הענק לנו בריאות טובה כדי שנוכל לעבוד אותך כראוי.

 

או: בני חולה. הוא סובל ממחלה זו וזו, והוא מתייסר. אנא, השם, שלח לו רפואה שלמה ותן לכולנו בריאות טובה.

או: סבי נאלץ לעבור ניתוח. אנא, השם, שלח לו רפואה שלמה כדי שלא יצטרך לעבור את הניתוח. ואם הוא חייב לעבור את הניתוח, שהרופא יהיה מוסמך ומומחה שיועיל ולא יזיק, ושיעבור בקלות וביעילות מרבית. אנא, אבא רחום וחנון, רופא חולים, רפא את סבי ואת כל החולים. אנא, השם! שלח לו החלמה מהירה ותן לכולנו בריאות טובה.

כמו שצוין, אלו הן אך ורק דוגמאות לקבל מהן מושג כללי לאפשרויות שונות של שיחה עם בורא עולם, וכמובן שכל אחד צריך לדבר את דיבוריו שלו.

במאמרים הבאים נוסיף ונרחיב עוד על הנושא הנפלא של תפילה אישית, ומעלתה הגדולה של ההתבודדות.

לאמונה ולכוח התפילה שלנו יש כוח עצום עם השפעה אדירה על החיים שלנו, בואו להכיר את הכוח הזה מקרוב ולדעת איך להשתמש בו בכל מצב – בקישור הזה!