הפך לאבל מחולנו

אין לנו חלק בנסתרות, אבל העובדה שכל כך הרבה נפשות נפטרו בצורה טראגית כזו, ודווקא במקום כזה קדוש וזמן שמחה מיוחדת, אומרת משהו!

הפך לאבל מחולנו, יחד עם כל עם ישראל מצטערים אנו בצער עמוק אודות טרגדיה נוראית זו, האסון הנורא שקרה במירון ביום ל”ג בעומר, יום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי זיע”א.

עשרות מטובי בני עם ישראל עלו בסערה השמימה מתוך התלהבות של קדושה והוקרבו על מזבח נשמות הקדושים, מי היה מאמין שביום כל כך שמח תהיה כזו התגברות של הסתרה?

ולמרות שנוכחנו בעבר באחד הימים השמחים ביותר של עם ישראל, יום חנוכת המשכן א בניסן, נפטרו שני בני אהרן, ודווקא על כך העידה התורה עליהם “בקרובי אקדש”, ושם גם נאמר “וידום אהרן”.

אנחנו חייבים לקחת את המסר לכיוון הנכון ולהתקרב לבורא עולם, ולא חלילה להתרחק. להיזהר ולהישמר לא לקחת את המסר למקום של עצבות, אלא למקום של לב נשבר.

רבי נחמן כותב (ליקוטי מוהר”ן תורה רס) את הדברים הבאים:

הנפש (החיות הפנימית) של כל דבר מתבטאת בשם, כשאומרים אדם מתכוונים לכל מה שהוא כולל ולפעמים אדם צריך להגיע למצב בו הוא מפקיר את שמו שזה גם את חייו, וכאן טמון הסוד של עשרה הרוגי מלכות וכל אלו שמסרו נפשם על קידוש השם, מכיוון שיש זמנים בהם כל ניסיונותינו להמתיק את הדינים בדרך של עבודת ה’ בצורה הרגילה לא מספיקה עקב ריבוי החטאים בעולם.

חסידים במירון לג בעומר הילולת רבי שמעון בר יוחאי

חסידים במירון ל”ג בעומר הילולת רבי שמעון בר יוחאי זיע”א

Editorial credit: David Cohen 156 / Shutterstock.com

על כך מבאר רבי נחמן, שכשיש מסירות נפש ממש אז השכינה מתעלה למקומות נשגבים ביותר ונעשית המתקה גדולה מאוד על כלל עם ישראל, וכשמגיעים למצב של דינים כה קשים, ההמתקה יכולה להגיע דווקא על ידי אנשים שיהיו מוכנים למסור את נפשם ממש, והיא היא הסיבה שלפעמים נגזת הריגה על כמה וכמה אנשים כדי שייחוד מיוחד זה יוכל לקרות, על מנת למנוע כליה וחורבן גדול יותר מעם ישראל.

ואומר רבי אברהם בן רבי נחמן חזן מטולטשין, שכפי שראינו בעבר אירועים כאלו המתיקו בבירור גזירות קשות מאוד על כלל עם ישראל .

ועיינו בהרחבה בתורה המצורפת כאן להורדה מתוך ליקוטי מוהר”ן עם הפירוש נעימות נצח.

אין לנו חלק בנסתרות, אבל העובדה שכל כך הרבה נפשות שנפטרו בצורה טראגית כזו, ודווקא במקום כזה קדוש וזמן שמחה כה מיוחדת, חייבת ללמד אותנו שבאמת זוהי הסיבה לכך וכרגע הייחוד שנעשה בשמים הינו כל כך גדול ומיוחד, ודווקא זה הזמן שלנו להתפלל ולצעוק לקב”ה מעומק הלב ולהתחנן שיביא את המשיח עכשיו ממש.