המפתח לשלום בית ועושר

המפתח לשלום בית ועושר
איזה מפתח יכול לפתוח את דלת הבית ולהכניס לתוכו עושר וברכה? ברצינות, שלום בית הוא סגולה לעשירות! אז למה אתם מחכים? כנסו וקחו!

“בחכמה יבנה בית ובתבונה יתכונן” אומר החכם באדם, שלמה המלך ע”ה (משלי כד, ג).

דרושות גם חכמה וגם בינה כדי להקים בית ולקיים אותו. השילוב בין החכמה – המרמז על הזכר, והבינה – המרמזת על הנקבה, הם ערובה לקיום קבוע של בית בישראל. בלי אחת משתי מידות אלה אי אפשר בושם פנים להפוך מבנה לבית.

בזוהר הקדוש מובא שהבעל ואשתו הם בעצם נשמה אחת. כאשר הנשמה יורדת ממרום, היא מתפצלת לשניים – לזכר ולנקבה, המתאחדות שוב בעולם הזה (זוהר ח”ג, רפג ב). איחוד זה שאנו מכנים אותו “נישואין” מיועד להשיג מטרות אדירות. כפי שמציין רבי נתן מברסלב, מטרת הנישואין היא לאפשר לבני הזוג להביא לעולם נשמה נוספת, נשמה היוצאת מהגבהים הנשגבים ביותר, מהמחשבה הראשונה של הבריאה (ליקוטי הלכות מנחה ז, צג). כך מקרב איחוד הבעל עם אשתו את הבריאה בשלב אחד להשלמתה ולשכלולה. אפשר להבין, אם כן, שכאשר אנשים עומדים לפני מטרה כה נשגבה, הם עשויים להיתקל בכל מיני קשיים ומכשולים.

רבי נחמן מברסלב היה אומר שהיצר הרע שונא את האדם וכל מגמתו היא להזיק לו גם ברוחניות וגם בפיזיות. אין דבר בעולם שהיצר הרע יימנע מלעשות כדי לשבש לו את החיים, כך היה אומר רבי אליהו חיים מרוזין ראש הישיבה שלי. הבית היהודי הוא המטרה אליה שואף היצר הרע לשבש. כוחה של הסיטרא אחרא ירחיק לכת ממש ולא ישאיר אבן שלא יהפוך אותה, רק כדי למנוע את איחודה מחדש של הנשמה. לכן, דרושה חכמה רבה לבנות בית, ובינה רבה לדעת כיצד לשוות לבית הזה את בניינו הראוי לקביעתו שיהיה בית נאמן בישראל על אף הרצון הרע להרוס אותו.

אולי גם זה יעניין אתכם:

יום החופה של רבי נחמן

המשימה: שלום בית

המפתח לזוגיות מאושרת

החיים מתחילים כשמתחתנים

חתונה וילדים – חיבור של שני חצאים

הבית – האתגר הכי גדול

זוגיות – מלך ומלכה בממלכה קטנה

מיועדים משמים

איך בונים בית?

נשמות תאומות

אהבה וחסד בחיי הנישואין

חיבורו המפורסם של רבי נתן “ליקוטי הלכות” הוא חיבור בן שמונה כרכים המכילים בסך הכל כ-3600 עמודים בעלי טור כפול, העוסקים בשאלה: כיצד להיות יהודי?. בכתביו רבי נתן נוגע בכל תחומי החיים ובכלל זה – בעניינים שבין איש לאשתו, אולם רבי נתן אמר בהזדמנות אחת: “אילו רציתי לכתוב על כל העובר ומתנהל בין בני זוג (שימו לב!) הייתי צריך להכפיל את כמות “ליקוטי ההלכות” אשר כתבתי” (שיח שרפי קודש א-תשמ).

“הם מתחילים יחד. הם מסיימים בנפרד” –כך מובא בזוהר (ח”ב צה, א) וראש הישיבה שלי, רבי אליהו חיים רוזין, היה אומר שהכוונה בזה היא – לרשעים. רשעים מתחילים כשהם מסכימים זה עם זה לחלוטין על כל מה שהם מבקשים לבצע, אך סופם לחלוק זה על זה ולהיפרד ונעשים לכיתות כיתות. אבל הקדושה מתחילה אומנם בנפרד אך סופה להתאחד. הוא הדין בצורת החיים בחיי הנישואין.

שני בני אדם המבקשים לחיות יחד חיים יהודיים של ממש צריכים ללמוד להסתגל זה לזה. להתאים את עצמם זה לזה כנשואים טריים, להתרגל לחיות את חייהם לבד במרחק מסוים מהוריהם וכן הלאה. אבל בעינינו, אנו רואים שעם כל ההסתגלות הזו קיימות בעיות רבות בנושא, שבמקרים רבים נגמרים בפירוד. אולם, אם בני הזוג ישמרו על מחויבותם זה לזה כאשר מחויבות זו בנויה על אדני התורה והיהדות, הם יצליחו למצוא תמיד דרך להתגבר על הקשיים שלהם. הם עשויים להתחיל בנפרד, אך בסופו של דבר יתאחדו (רבי אליהו חיים רוזין).

חיבורו המפורסם של רבי נתן “ליקוטי הלכות” הוא חיבור בן שמונה כרכים המכילים בסך הכל כ-3600 עמודים העוסקים בשאלה: כיצד להיות יהודי? והנוגעים בכל תחום, כולל ענייני זוגיות, אולם רבי נתן אמר בהזדמנות אחת: “אילו רציתי לכתוב על כל העובר ומתנהל בין בני זוג (שימו לב!) הייתי צריך להכפיל את כמות “ליקוטי ההלכות” אשר כתבתי”!

ועוד אמר רבי אליהו חיים רוזין: שחז”ל מלמדים אותנו – שאם יזכה האדם, אזי תהיה לו אשתו לעזר בכל מעשיו. אך אם לא – היא תתנגד לו (יבמות סג, ע”א). מה שמרבית האנשים לא מבינים הוא – שעזרה זו או התנגדות זו יכולות להשתנות מאות פעמים כל יום! הכל תלוי באדם עצמו בהנהגותיו היומיומיות.

בתחילת חייהם כנשואים הסתדרו ביניהם רבי ליפא (אחד מבני עירו של רבי נתן בנמירוב) ואשתו היטב. היא גדלה בבית שבו למדו את תרות רבי ישראל הבעל-שם-טוב הקדוש זי”ע, בית חסידי למופת. אשתו מאוד שמחה שרבי ליפא הצטרך לדרכו של רבי נחמן. אולם, אחרי שרבי ליפא הפסיק לבקר אצל רבינו שלום הבית שלהם הורע מאוד.

לעומת זאת, אצל רבי נתן זה היה בדיוק ההיפך. בתחילה, אשתו התנגדה מאוד לנסיעות שלו לרבינו. היא, שלא כאשתו של רבי ליפא, גדלה בבית שהייתה בו התנגדות גדולה מאוד לדרך החסידות. כך שהאפשרות של מתן גט כבר החלה לרחף באוויר. אולם, ככל שהזמן עבר היא הכירה בגדולתו של בעלה והחלה להעריך ולהעריץ את דרכו של רבי נחמן.

על זה נאמר בחז”ל (יבמות סג, ע”א) ש”אם זוכה האדם, אזי נעשית אשתו לעזר לו, ואם אינו זוכה היא עומדת לנגדו”. חז”ל היו צריכים להסתפק בקביעה שאם הוא זוכה אז היא עוזרת לו, ולא – אזי היא כנגדו. מדוע האריך התלמוד/ חז”ל לומר “נעשית לעזר”? האם הביטוי הזה לא מיותר? אבל התשובה היא – שאם הבעל זוכה, אז אפילו התנגדה לו אשתו בתחילה היא נעשית לו לעזר. כלומר, הופכת ממתנגדת למסייעת. אולם, אם הבעל לא זוכה, אז אפילו הייתה לו לעזר – היא נעשית לו למתנגדת (כוכבי אור, עמוד נה, ל, וכן ראו בהרחבה בספר באש ובמים את סיפור רבי נתן ואשתו).

“אם אין שלום בית אין בית בכלל” היה נוהג לומר רבי אליהו חיים רוזין. כשרבי נתן הגיע לראשונה אל רבי נחמן החברים שלו ייעצו לו שיתעלם לחלוטין מההתנגדות של אשתו. אבל רבי נתן לא אימץ את העצה של חבריו. אדרבה, הוא ניסה לדבר על ליבה של אשתו, להוציא ממנה את ארס ההתנגדות ולהבטיח לה שלחששות שלה אין שום יסוד ובסיס. שנים לאחר מכן אמר, “אילו קיבלתי את עצתי ידידי לא היה לי שלום אף פעם בתוך ביתי, ולא הייתי יכול כלל להתקרב אל הרבי” (אבניה ברזל, עמוד ז).

אם אפשר לסכם במילה אחת את המפתח לשלום בית, אז המילה הזו היא – התחשבות.

אם אין שלום אין בית בכלל

“אם אין שלום בית אין בית בכלל” כך היה נוהג לומר רבי אליהו חיים רוזין…

כאשר אתה מתחשב בה והיא מתחשבת בך – ישרור השלום בבית. אם כל אחד מסוגל לומר: אני אומנם חשוב אבל גם היא – אז אפשר להתגבר על המכשולים בדרך לשלם, בין שהם חומריים ובין שהם רוחניים.

וכידוע, אחד המכשולים העיקריים בדרך לשלום הוא הניצחון. הצורך של האדם להרגיש את עצמו כמנצח מתגלה הכי הרבה בבית, יותר מכל מקום אחר. ‘האם אני אכן בעל הבית הזה?’, ‘האם אני הקובע? אז אני צריך להוכיח את זה!’… וכמאור, הרצון ‘להוכיח את זה’ עלול להיות כה חזק שהוא מביא אותנו אפילו להתכחש לאמת.

אולם, האמת היא שאם מתנהל קרב ‘מלכותי’ – אף אחד לא זוכה. דרושות חכמת אמת ובינת אמת לדעת כיצד ומתי להתפשר וכיצד להיות תמיד מתחשב, שהרי בלעדי זה לא יתקיים שלום בית לאורך ימים.

רבי נחמן התרה בנו פעמים רבות ואמר, שעלינו לכבד את נשותינו ולייקר אותן מאוד! וכלשונו: “הלא הנשים הן סובלות צער וייסורים גדולים מאוד מאוד מילדיהן, צער העיבור והלידה והגידול, כאשר ידוע לכל עוצם מכאובם וצערם וייסוריהם בכמה אופנים הקשים והכבדים מאוד מאוד. על כן, ראוי לרחם עליהן ולייקרן ולכבדן” (שיחות הר”ן רסד).

וחז”ל אף הוסיפו סגולה לעשירות: לכבד את האישה! (ראן בבא מציעא נט ע”א).

רבי נחמן אומר לנו, שהכתוב אומר (תהילים כז) “ה’ אורי” – כלומר שהקב”ה הוא האמת. כי היכן ששורה אור השם, שם שורה האמת (ליקוטי מוהר”ן ט, ג). לכן, כאשר דברים מתרחשים בביתי, דברים המחייבים אותי לקבל החלטות שקולות בחכמה ובדעת – כדי לקבוע את דרכי האמיתית, לדעת באיזה כיוון ללכת, אני צריך לפנות לבורא עולם ולבקש את עזרתו. לפנות אליו בכל דבר שאני זקוק לו, בכל דבר שאני עושה. אם אני מתפלל אליו לצרכי, אם אני פונה אליו בספקותיי ומבקש את הדרכתו – רק אז אמצא את התשובות הנכונות והאמיתיות ואז יתנהל ביתי בשלום ובשלמות. אמן.

(מבוסס על דברי המחבר בספרו לעבור את הגשר הצר. כנסו ותיהנו מהמבצעים המיוחדים של חנות האתר שלנו!)

מה עוד תורם לזוגיות והופך אותה למקום הכי יפה בחיים שלנו? אתם מוזמנים להיכנס לקישור הזה ולגלות.